top of page

Yönetim/İcra Kurulu Danışmanlığı

"Emretmeden yönetebiliyorsanız lidersiniz demektirLao Tzu 

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 365.maddesine göre anonim şirketler Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.  Buna göre anonim şirketlerin en üst yönetim organı Yönetim Kurulu'dur.  Yasa, Yönetim Kurulu'nun şirket ortaklarından oluşması ilkesini de değiştirmiş ve bağımsız üyeliğe olanak sağlamıştır. Bağımız üyeler, şirketin vizyonuna ulaşmak için gereken bilgi birikimi ve çözümleyici yapıları ile yönetim kurulunun çalışmasına yardımcı olurlar.

İcra Kurulu, yasa ile belirlenmiş bir kurul değildir. Ancak, iş dünyasının gerçekleri ve büyüyen kurumsal yapılar yönetimin bazı kararlarının diğer kişi veya organlar tarafından alınmasını, hem zaman hem de verimlilik açısından zorunlu kılmaktadır. TTK bu konuda -bazı alanlar hariç olmak üzere- yetkiyi paylaşma hakkını şirkete bırakmış ve 367.maddesinde "Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir" hükmünü getirerek yetki devrini olanaklı kılmıştır.

İcra Kurulu bu safhada devreye girer ve adından anlaşılacağı üzere iştigal konusu karar almaktan ziyade, alınan kararların beklenen sonuçlara uygun şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Adına uygun şekilde İcra Kurulu, icracı olan Genel Müdür ve bölüm müdürlerinden oluşabilir. İcra Kurulu teknik veya yönetsel olarak eksiklik hissettiğinde bağımsız üye / danışman ile daha etkili ve hızlı sonuçlara ulaşabilir.

Not. Bağımsız üye veya danışman iki kuruldan sadece birisinde görev alır. Etik olarak, bir kurulda  bağımsız üyelik / danışmanlık yapılıyorsa diğer kurulda görev alınmaz.


SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu gibi üst kurullarında bağımsız üye veya danışman olarak vizyoner bakış açısı, finansal analiz, risklerin öngörülmesi, sistematik toplantı disiplini ve analitik çözümlemelerle yanınızda yer alır.


Kazancınız

  • "Dış göz"den gelecek farklı görüşlere ve yaklaşımlara sahip olmak

  • İlgili kurulun iş yükünü almak

  • Yasal komitelerin kuruluş ve ahenkli yönetimini sağlamak

  • Kurullar arasında iletişim ve işbirliğini sağlamak

  • Sorunlara analitik yaklaşımlar geliştirmek

  • Danışmanın bilgi birikiminden faydalanmak

  • Disiplin ve sistematik yaklaşım ile etkili toplantılar yapmak

  • Stratejilerin uygun yayılımını sağlamak

SPK'ya göre halka açık şirketlerin %35'i yönetim kurullarında bağımsız üyeye sahiptir.

chess-145184.png
bottom of page