top of page
konfigürasyon kapsamı, © Süreç Danışmanl

TS ISO 10007:2006

Konfigürasyon Yönetimi 

(Kusursuz Seri Üretimin Sırrı)

 

Tasarlanan, üretilen, tekrar üretilen bir üründe yapılan hata tüm seri üretimi tehlikeye atarak, gelir kaybına, projelerin zamanında tamamlanmamasına, müşteri memnuniyetsizliğine, motivasyon kaybına ve tedarikçi haklarının yitirilmesine yol açmaktadır.

Konfigürasyon (Yapılandırma), mevcut olan veya tasarlanan bir ürünün, teknik dokümanlarda tanımlanan ve daha sonra ulaşılması amaçlanan fonksiyonel ve fiziksel karakteristiğidir. Konfigürasyon Yönetimi (KY) ise ürün veya sistemin ömür devri (yaşam döngüsü) boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel yapılandırmaların izlenmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Ürünün kavram halinden bertarafına kadar kullanılabilir.

Konfigürasyon Yönetimi, ürün ihtiyacının ilk tespitinde başlar ve proje kapanışına veya ürün tamamen yaşam süresini tamamlayıncaya kadar devam eder. Ürünün yapılandırılmasını dokümante eder, tanımlama ve izlenebilirlik, fiziksel ve fonksiyonel şartların elde edilme durumu ve ömür döngüsünün bütün safhalarında doğru bilgilere ulaşılma imkanı sağlar.

Sanayi anketlerine göre, kaynakların%30-%50'si ürün kalitesi sorunlarına eğilmek için harcanmaktadır. Konfigürasyon Yönetimi bu zaman ve maliyetleri minimum seviyede tutacak şekilde müşteriye –her seferinde- teslim edilecek ürünün sözleşmede belirtilen çizim ve şartnamelerdeki fonksiyonel ve fiziksel özelliklere sahip olduğunu garanti eder, ürünün tekrar aynı özelliklerde üretilmesine imkan sağlayacak fiziksel konfigürasyonu korur, beklenmedik operasyon, tamir-bakım ve değiştirme ihtiyaçlarını karşılayabilecek detayda dokümantasyonu sağlar, gelişen öğelerin konfigürasyonundaki değişikliklerin doğru, kontrollü, yönetilen ve belgelenmiş olmasını sağlar, karmaşıklığı gidermeye, arabirim bağımlılıklarını yönetmeye, güvenliği artırmaya ve hatalardan kurtarmaya yardımcı olur. Konfigürasyon Yönetimi, ISO 9001’de belirtilen ürün tanımı ve izlenebilirlik şartlarını karşılamak için de kullanılmaktadır.

Kimler için Faydalı?

Konfigürasyon Yönetimi özellikle Ar-Ge, Ür-Ge yapan ve/veya yazılım üreten kuruluşlar için rekabet gücü yaratan, riskleri azaltan bir sistemdir.

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun Ar-Ge/Ür-Ge yapılanmasında ve üretim süreçleri ile ilişkilerinde ve/veya yazılım üretim sürecindeki zaman tasarrufu, tutarlılık ve güvenirliği artıran Konfigürasyon Yönetimi kurulum aşamalarında yanınızda yer alır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Ar-Ge/Ür-Ge ve yazılım süreç ve yapısının incelenmesi 

  • Raporlama

 • Eğitimler 

  • ISO 10007 Kongigürasyon Yönetimi Eğitimi

 • Uygulama 

  • Ürün yaşam çizgisindeki tüm konfigürasyon süreçlerinin oluşturulması

  • Konfigürasyon dokümantasyonunun oluşturulması (Konfigürasyon Prosedürü, Yönetim planları, statü listeleri, mühendislik değişiklik formları) 

  • Konfigürasyon yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi (Konfigürasyon Kontrol Kurulu, görev tanımları)

  • Konfigürasyon hedeflerinin belirlenmesi

 • Takip ve Değerlendirme 

  • Projelerdeki konfigürasyon aşamalarının kontrolü

  • Raporlama

Kazancınız

 • Ürün kalitesi temelinde Ar-Ge/Ür-Ge bölümleri ile Üretim arasındaki iletişimin sağlanması

 • Ar-Ge/Ür-Ge, Üretim ve ürünü etkileyen diğer bölümlerin -kavramdan, bertarafa- ürüne odaklanmalarının sağlanması

 • Her seferinde müşteri isteklerine uygun ürünün üretiminin güvenceye alınması

 • Ürünün tekrar ve aynı özelliklerde üretilmesine imkan sağlayacak fiziksel konfigürasyonun korunması

 • Üründeki değişikliklerin doğru, kontrollü, yönetilen ve belgelenmiş olmasının sağlanması

 • Müşteri nezdinde kurumsal itibarın sağlanması ve sürdürülmesi

 • Güvenilir bir tedarikçi olarak müşteri nezdinde A sınıfı tedarikçi algısının sağlanması

Konfigürasyon Süreç Altyapısı.jpg
configuration-management.jpg
bottom of page