top of page

TS EN ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi 

"Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur. John Ruskin"

 

Bu amaçla standart, kullanıcı olan müşteri beklentilerini temel alır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların müşteri ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini oluşturmak, sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, prosesler (süreçler) de dahil olmak üzere, sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlayan uygulanabilir, ölçümlenebilir ve sürdürülebilir bir sistem yaklaşımı sunar. Bu amaçla Standart, müsteri isteklerinin temel alınmasını, mevzuat şartlarına uyumu, süreç yönetimi yaklaşımını, müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi zorunlu kılar.

SÜREÇ DANISMANLIK, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı gerekleri olan müşteri istekleri, müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve süreç yönetimi yaklaşımlarını, sektörünüzü ve kurumsal yapınızı dikkate alarak, çalışanlarınızı geliştirerek yönetmenize yardımcı olur.

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Ön Değerlendirme

  • Proje Ekibinin Kurulması

  • Temel ve Yaygın Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması

 • Eğitimler

  • ISO 9001:2015 KYS Eğitimi

  • ISO 9001:2015 KYS Dokümantasyon Eğitimi

  • ISO 9001:2015 Iç Denetçi Eğitimi 

  • Yaygınlaştırma Eğitimleri: ISO 9001:2015 KYS

 • Geliştirme

  • Süreç yönetimi çalıştayı

  • KYS Dokümantasyon

  • Dokümantasyonun uygulamaya alınması

  • Kalite El Kitabı hazırlık çalışmaları

  • ​İç Denetim Uygulama

  • Denetim Sonucu Düzeltici Faaliyetle

  • Son Değerlendirme Denetimi

Kazancınız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığımız sonucunda kuruluşların başlıca kazançları şunlardır:

 • Dokümantasyon sistemi sayesinde belge ve dokümanlara hızlı ve etkin şekilde ulaşılabilmesi

 • Mevcut dokümantasyon ve uygulamaların zamanında düzeltilmesi ile güncellenmesi

 • Kalite Yönetim Sistemi’nin Toplam Kalite Yönetimi odaklı herhangi bir kalite sistemi ile kolayca iliykilendirilebilmesi

 • Müsteri memnuniyetine dayalı bir sistem kurulumu

 • Önleyici ve düzeltici kalite yönetim yaklayiminin gelistirilmesiyle ayni iş kolundaki diğer kuruluşlara nazaran müşteri memnuniyetinin artırılması

 • Yönetsel ve operasyonel alanlarda hatalariı, sürekli iyileştirme sayesinde azaltılması

 • Takım çalışması yaklaşımının geliştirilmesiyle kuruma bağlılık, yenilik ve yaratıcılık kaynaklarının kullanımının artırılması

 • Problemlerin zamanında ve etkili çözülmesi, maliyetlerde düşüş sağlanması

 • Kurum çalışanları nezdinde katılım ve benimsemenin güçlendirilmesi

 • Kurum içinde iletişimi ve bağlılığı artıran ortak lisanın oluşması

 • KYS dokümantasyonu sayesinde ise yeni giren personelin kurum kültürüne hızla uyum sağlanması

 • Bilginin doğru yerde ve doğru zamanda yayılımının sağlanması

 • İşlerin kişi odağindan çıkartılarak, sistematik ve tanımlı hale gelmesi

 • Süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

ek-iso9001-model.jpg
bottom of page