top of page

TS EN ISO 14001:2015 

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre, bir kuruluşun, içinde faaliyetlerini yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içine alan ortamdır.

Süreçlerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki ana nedene dayanır :

 • Firmanın yerleşik olduğu yörenin toplumsal duyarlılığı ile merkezi ve yerel yönetimlerin yaptırımları,

 • Firma müşterisinin yaşadığı ülkenin ekonomik-politik yaptırımları.

 

Çevreyi korumak için kağıt üzerinde değil duyarlı bir çevre yönetim sistemi kurulmalıdır.  Tüm dünyada geçerli olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kuruluşunuzun çevresel etkilerinin minimize edilebilmesi ve sürekli iyileştirme ile çevreyi koruyarak kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için en önemli araçlardan biridir. 

 

ISO 14001 sistemi ile işletmelerin çevreye olan zararlı atıklarının kontrol edilmesi ve yok edilmesi sağlanmaktadır.  ISO 14001 standardı sayesinde temiz bir çevre teşvik edilirken, aynı zamanda iş dünyasının, iş hacminin ve ticaretin de büyümesi amaçlanmaktadır.

 

ISO 14001 ile, ürünün, hammaddeden başlayarak nihai ürün elde edilerek, müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulması sağlanır.

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun ISO 14001 Standardı çerçevesinden Çevre Yönetim Sistemi kurulumu ve yayınlaştırılması ihtiyaçlarınızda yanınızda yer alır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Mevcut dokümantasyonunun incelenmesi 

  • Çevresel Durum Analizi

  • Yasal Gereklilik Analizi

  • Raporlama

 • Eğitimler 

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

  • Çevresel Boyutların Değerlendirmesi Eğitimi

  • Türk Çevre mevzuatları Eğitimi

  • ISO 14001 İç Denetim Eğitimi

 • Uygulama 

  • ISO 14001 Çevre Politikasının oluşturulması

  • 14001 Çevre Yönetim sistemi süreçlerinin oluşturulması

  • Çevre Organizasyonunun kurulması (sorumluluk ve yetki düzenlemeleri)

  • ÇYS Süreçlerinin iyileştirilmesi

  • ÇYS dokümantasyonunun hazırlanması (prosedürler, talimatlar, görev tanımları, acil durum planları, vb)

Takip ve Değerlendirme 

  • YGG ve İç Denetime nezaret

  • İç Denetim raporunun hazırlanması

  • Belge Denetim simülasyonu ile belge denetimine hazırlık

Kazancınız

 • Yasal şartlara uyumluluk

 • Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlık

 • Olumsuz çevresel etkilerin azaltılması

 • Enerji, su gibi çevresel etkileri olan girdilerde maliyet ve verimliliğin kontrolü

 • Müşterileriler ve otoriteler nezdinde güven sağlanması

 • Atıkların azaltılması

14001-1.jpg
bottom of page