top of page

Stratejik Yönetim 

 

İş dünyasında başarının anahtarı yakın ve uzak çevreyi tanımak, sorunları uzun vadeli sonuçları ve her yönü ile düşünmektir. Rakiplerinizi, potansiyel rakiplerinizi ve paydaşlarınızı tanımak, bugünden çok yarın ne yapacaklarını analiz etmek uzun vadeli başarının değişmez formülüdür. 
 

Yarını bugünden yaşayamazsınız fakat yönetebilirsiniz! Stratejik Yönetim konusunda eksikleriniz varsa emin olmalısınız ki, bu konuda tam donanımlı bir rakibiniz mutlaka olacaktır.

 

Stratejik Yönetim ile çevre bilgilerinizi güncel tutabilir, çalışanları ile çevik bir şirket yaratabilir, kârlı yaklaşımları planlayabilir, sağlam temelli stratejilerinizi belirleyebilir, rakipleriniz ile aranızdaki farkı açabilirsiniz. 

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun vizyonunun belirlenmesinden, stratejik planlamaya; stratejik eylem planının oluşturulmasından, kurumsal ve bireysel hedeflerin dengeli yayılımına kadar olan tüm stratejik yönetim aşamalarda yanınızda yer alır.

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Stratejik Bilinç ve Eğitim 

  • Uzak ve Yakın Çevre Analizi

  • İç Çevre Analizi (İşletme Analizi)

  • Mevcut Durum Ara Raporlama (Kurumsal Pozisyon, Öncelikler ve Süreç Danışmanlık Önerileri). 

 • Stratejik Planlama 

  • Stratejik Planlama Klavuzu (Kuruluşunuza özgü hazırladığımız ve çalıştay öncesinde oluşturulan klavuz)

 • Strateji Çalıştayı ile SWOT,  PESTILE ve 5 Forces Analizi

 • Stratejilerin ve stratejik hedeflerin belirlenmesi

 • Stratejik Eylem 

  • Stratejik Faaliyet Planları’nın (SFP) olusturulması,

  • Stratejik Faaliyet Planı ile kurumsal ve bireysel hedeflerin (ve performansın) ilişkilendirilmesi.

 • Stratejik Kontrol 

  • Periyodik izleme ziyaretleri ve raporlama (Gözden Geçirme, Kontrol, Süreç Danışmanlık Önerileri).

Kazancınız

Stratejik yönetim felsefesinin kurum kültürüne yerleştirilmesinin, stratejik yönetim sürecinin uygulanmasının, hedeflerin stratejilerden tabana doğru yayılmasının kuruluşlar üzerindeki faydaları şunlardır:

 • Stratejik düşünce gücü (sorunlara stratejik yaklaşım yeteneği),

 • Büyüme hızında ve kârda artış,

 • Katmadeğeri yüksek yeni ürün ve alanların tespiti,

 • Rekabetçi, esnek ve hızlı organizasyon,

 • Çalışan profilinin ve yetkinliklerinin yükselmesi,

 • Kaynakların etkin kullanımı (maliyet ve farklılık odaklı yaklaşımlar),

 • Hedeflerin dengeli, adil ve objektif yayılımı, 

 • Sistematik çözümleme yeteneğinin gelişmesi,

 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artması,

 • Şikayetlere duyarlılığın yükselmesi,

 • Düzeltici davranış yerine önleyici davranışın gelişmesi,

 • Müşteri portföyünün zenginleşmesi,

 • Kalitede yükseliş.

"Bir problemi çözmek için 60 dakikam olsa 55 dakikasını düşünmeye harcardım", Albert Einstein

bottom of page