top of page

Ortak Akıl. Medeni bir kültürün somut çıktısı nedir?

Güncelleme tarihi: 8 Ağu 2019

Satış Yapmak için basit bir kural yapısı vardır:

1.Kural: Satacağın ürünü çok iyi tanı,

2.Kural: Rakiplerini çok iyi tanı,

3.Kural: Müşterini (güncel ve potansiyel) çok iyi tanı (müşterinin sevdikleri, yaklaşımları, gücü, tarzı, vb)


Biliyoruz ki, ortak kültür satış yapmanın 3.temel kuralı olan müşterileri tanımakla çok yakından ilgili.


Kültür, var olan değerlerle beslenen “ortak” davranış biçimidir fakat aynı davranış değildir. Çünkü bu monoton ve tekdüze olabilir. Kültür, birbirini etkileyerek oluşturan davranışların toplamıdır.


Toplumsal olarak “üst” kültürü geliştiren en önemli etken “dil”dir. Dil, kültürün hızlı gelişimi için en geniş ortamı sağlar. Kurum bazında ise dil, mecazi bir anlama bürünür ve politika-strateji ile hedef birliği olarak karşımıza çıkar. Hatta sık sık kullanılan “aynı dili konuşmak” deyimi de bu ortak birlik kaygısından gelir.

Söylediğimiz, ilettiğimiz ve algılanan çoğu zaman farklı..

Ortak Kültür, ayrı yerlerden aynı yere bakabilmek, aynı hedefe kilitlenmektir. Denizdeki bir gemiye A kuzeyden, B güneyden bakabilir. Önemli olan, (1) hedefi tespit edebilmek, (2) o hedefe ulaşabilmek (güneyden veya kuzeyden gemiye ulaşabilmektir). Fakat hedef ilerlerken farklı yerlerden bakanlar “farklı” yönlere hareket ederlerse işte bu, ortak kültürün oluşmadığını, farklılığın farkındalığa dönüştürülemediğini, -işletme düzeyinde düşünürsek- kaynakların etkin kullanılmadığını gösterir.

Kültür, bireysel yetkinliklerin toplamının ortak değerlere dönüştürülmesidir. Akıllı Kurumlar, bünyelerine, ortak kültürü oluşturacak yetkin bireyleri kademe kademe aşılayarak, kurumun yaşayan bir ogranizma olarak güçlü kalmasını sağlarlar. Tarihte tüm güçlü liderler toplumu belirli bir amaca yönlendirebildikleri ölçüde güçlü olmuşlardır.


Dolayısıyla, kültürün oluşumundaki en etkili rol-model de lider ve liderlikltir. Lider, başka hiçbir etkenin yapamayacağı şekilde şirket kültürünü etkiler. Çünkü insanlar liderleri takip etme eğilimindedirler. Ilginç olan ikilem şudur ki, liderliğin kumaşında da başkalarını takip etmemek vardır.


Medeni bir ortak kültürün somut çıktısı ortak akıldır. Ortak akıl, kısaca uzlaşmak olarak tanımlanabilse de bu tam olarak doğru değildir. Ortak akıl paylaşımı da içerir. Ortak akılın inşaası çalışanları seçiminden başlar ve yetkinliklerinin aktarılarak kuruluşun evrilmesini sağlamalarına kadar devam eder. Ortak akıl evrimsel sürecin içindeki kuruluşun ortak davranış biçimidir. Bu tür kuruluşlarda klavuz akıl ve aklın ürünleridir. Ortak akıla sahip kuruluşlarda toplantılar uzamaz, dedikodu olmaz, mükerrer işlemler yoktur, hatalar deneyim olarak algılanır fakat aynı hata birden fazla yapılmaz…


Ortak akıla sahip kuruluşlar öncelikle ortak kültürü yeşertecek ortamı hazırlamalıdırlar. Bu ortam, yetkelendirme (yetki verme değil), eğitim ve teknoloji ile güçlendirilmiş çalışanları hızla yaratarak, “ortak akıl” seviyesinde her zaman somut çıktılar üreten bir üst-profil kuruluşa geçişi sağlar.


Cumhur Güzel

Yönetim Danışmanı


Yazı, Resim ve Grafiklerin Her Hakkı Saklıdır. Kaynak Gösterilmeden ve Tanıtım Amacını Aşacak Şekilde Alıntı Yapılamaz.

Copyright 2023, Süreç Danışmanlık, Ltd.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page