top of page
Bayi Geliştirme Programı.jpg

Otomotiv Bayi Geliştirme Programı

[Bayi ve Distribütörler İçin Güçlü Bir Yaklaşım]

 

1 Milyon’a yaklaşan üretim ve satış adetleri, binlerce bayisi ve katmadeğer yaratan yapısı ile Türk Otomotiv Sektörü, dünyanın 16.ekonomisi olan Türkiye’nin lokomotif sektörüdür.

 

Yıllardır yaşadığı sert rekabet ve krizlerle olgunlaşan sektörde müşteriler ile distribütörler arasındaki iletişim bayiler üzerinden sağlanmaktadır. Sektörde yetkili bayiler, markanın sinir uçlarıdır.

 

 

Bir markanın çok üretmesi her zaman çok satmasının garantisi değildir. Üretimi tetikleyen ve bu stoğu yani toplam arzı, talebe dönüştüren de bayi ağlarıdır. Güçlü distribütör yapısı ve bayi ağının sağlayacağı güven, kâr ve pazar payı altın değerindedir.

 

Süreç Danışmanlık’ın 30 yıllık sektör deneyimi ile oluşturduğu OTOMOTİV BAYİ GELİŞTİRME PROGRAMI marka ve bayi standartlarınızı koruyarak bayileriniz rekabet gücünü artıracaktır.

 

Siz de, Süreç Danışmanlık'ın geliştirdiği, Türk Otomotiv Sektörü’nün en büyük markalarının tercih ettiği Bayi Geliştirme Programımız ile bayilerinizi güçlendirin.

 

 

 

 

 

Eğitimler

 • Tüm çalışanlar için 5S Eğitimi,

 • Müşteri Temas Noktalarında çalışanlar için Müşteri Deneyimi Eğitimi

 • Bayi üst yönetimi için Stratejik Yönetim Eğitimi

İyileştirmeler

 • İyileştirme Eylem Planı temelinde iyileştirmelerin sağlanması,

 • Süreç Danışmanlık’a özgü yaklaşımlar (“5S”, “Rasyonel Bakım”, “Kavramsal Araç Teslim”, vb) ile bayi temelinde verimliliğin, etkinliğin, kârın ve müşteri memnuniyetinin artırılması; müşteri şikayetlerinin azaltılması.

 • Otomotive ilişkin kurumsal yaklaşımların (Kalite Yönetim Sistemi, Görev Tanımları, Performans Sistemi, Prim Sistemi ve Hedeflerle Yönetim Sistemi) oluşturulması,

 • Çalışanların yetkinleştirilmesi ve müşteri odaklı hale getirilmesi,

 • Paydaş memnuniyetinin geliştirilmesi,

 • Sürekliliğin sağlanması (5S ve Kaizen),

 Doğrulama ve Stratejik Kontrol

 • İyileştirmelerin doğrulanması ve çalışanların geliştirilmesi amacıyla düzenli kontrol ziyaretleri,

 • İyileştirmelerin sonuçlarının izlenmesi (MMA + Müşteri Şikayet Yönetimi Sonuçları),

 

Programın Kazançları

Distribütör Kuruluşun Kazançları:

 • Etkili, güçlü, çalışanları eğitimli ve müşteri odaklı bayi ağı,

 • Distribütör-Bayi ilişkilerinin ve iletişiminin geliştirilmesi,

 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artması,

 • Şikayetlere duyarlılığın yükselmesi,

 • Önleyici davranışın gelişmesi,

 • Kalitede yükseliş,

 

Bayilerin Kazançları:

 • Stratejik düşünce gücü (sorunlara stratejik yaklaşım yeteneği),

 • Araç giriş sayısı, yeni araç satış adetlerinde artış,

 • Rekabetçi (esnek ve hızlı) organizasyon,

 • Çalışan profilinin ve yetkinliklerinin gelişmesi,

 • Kaynakların etkin kullanımı (maliyet ve farklılık odaklı yaklaşımlar),

 • Hedeflerle yönetim yaklaşımının gelişmesi, hedeflerin adil, dengeli ve objektif yayılımı,

 • Sistematik çözümleme yeteneğinin gelişmesi,

 • Müşteri odaklı yaklaşımlar ile müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artması,

 • Şikayetlere duyarlılığın yükselmesi,

 • Önleyici davranışın gelişmesi,

 • Müşteri portföyünün zenginleşmesi,

 • Kalitede yükseliş; etkili, kişilerden bağımsız ve sürekliliğe sahip bir Kalite Yönetim Sistemi.

 • Süreç performans göstergelerinin geliştirilmesi (“düşük bekleme süresi”, “yüksek randevu oranı”, “etkili stok çevrimi”, “rasyonel bakım ve onarım”, “etkin yeni araç teslimi”, vb),

 • Tüm yukarıdaki yaklaşımlarımızın sonucunda bayi kâr ve verimliliğinin yükselmesi (Yüksek kar oranları ve SDH; Düşük Hareketsiz Stok ve Giderler),

Otomotiv_Yönetici.jpg

Bayiler, aynı zamanda otomotiv sektöründe karlılığı, marka imajını ve itibarı doğrudan etkileyen en önemli aktörlerdir. Bayi ağı ve yapısı güçlü olan distribütörler pazarda güçlenirken, bayilerine gereken önemi vermeyen markalar önce Pazar kaybetmekte daha sonra da pazardan silinmektedir. Dünya ve Türkiye'de bazı otomobil markaları iyi ürün üretemedikleri için değil iyi bir bayi ağına sahip olamadıkları için etkilerini yitirmişlerdir. 

 

service.jpg

OTOMOTİV BAYİ GELİŞTİRME PROGRAMI ile bayileriniz  stratejik düşünce gücüne ulaşabilir, hedeflerle yönetilebilir, yaklaşımlarını kendisi geliştirecek yetkinliğe ulaşabilir, stoklarını etkili şekilde yönetebilir, daha çok yeni ve ikinci el araç satabilir, servisine daha çok araç kabul edebilir, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırarak, müşteri şikayetlerini azaltabilir.

Kesit-.jpg

Program İçeriği

 Süreç Analizi:

 • Süreç Danışmanlığa Özgü 180 noktadan Satış Süreci Analizi

 • Süreç Danışmanlığa Özgü 260 noktadan Servis ve Yedek Parça Analizi,

 • Süreç temelinde kapsamlı Bayi Analiz Raporu,

 • Süreç temelinde, tüm iyileştirmeye açık alanlar ile bilgi ve tecrübeye dayalı önerilerimizi kapsayan İyileştirme Eylem Planı,

 • Tüm süreçlerin akışını gösteren Süreç İş Akışları,

 • Performans sisteminin girdisini oluşturan Performans Göstergeleri Havuzu

 • Bayilerde ortak İAA’ları ve bütünsel iyileştirme önerilerini içeren Ortak İAA Raporu (Ana Distribütöre Sunulur)

bottom of page