top of page

Stratejik Marka Yönetimi 

Marka, bir veya bir grup üretici ve/veya  satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerinden ayırıp, farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım, işaret, renk veya bunların çeşitli bileşimleridir.

İyi bir markada olması gereken özellikler;

 • Olumlu çağrışım uyandırması

 • Telaffuzunun ve hatırlanmasının kolay olması

 • Ürünün faydalarını akla getirmesi

 • Ayırt edici olması

 • Diğer ürünlere devredilebilir olması

 • Mevcut başka bir marka adına benzememesi

olarak sıralanabilir

 

Markanın bir "kişiliği" olmalıdır. Tüketicilerin ürüne yönelmesi, onu tercih etmesi bu kişiliğin içinin ne kadar dolu olduğu ile ilgilidir. Tıpkı bir insan gibi markanın içinin doldurulması da itibara ve güvene bağlıdır. İtibarın elde edilmesi digital markalarda (örneğin, erken dönemde Microsoft, Apple)  icatlar dolayısı ile kısa bir dönemi ​ifade ederken, konvansiyonel markalarda (örneğin, Coca Cola, Hacı Bekir, vb) bu dönem bir veya birkaç kuşağa yayılabilir.

Marka kimliği üst yönetimin stratejik bir hedefi, bazen de sorunudur. ABD'nin 5.büyük bankası Lehman Brothers 2007 yılına gelindiğinde 691 Milyar $ tutarında bir varlığa hitap ediyordu. Bu varlığın nedeni, markaya olan güvenden başkası değildi. Kötü yönetimin açgözlülük ile birleştiği 2008 krizinde bu varlıkların tamamı sıfırlandı! Bir önceki yıl 19 Milyar $ gelir açıklayan bankanın 2008 yılında geliri sedece 0 $'dı. Tüm çalışanları işsiz kaldı, fonlara para yatıranlar battı . ABD hükümetinin 1 trilyon $  aktarması ile Lehman Brothers da diğeri gibi JP Morgan, Barklay's ve Goldman Sachs'ın bilançolarındaki yerini aldı. Marka itibarı ne olursa olsun Lehman eninde sonunda batacaktı. Marka'nın onu kurtarması beklenemezdi. Aslolan markanın kendisi değil, onun nasıl yönetildiği, içinin nasıl doldurulduğu; nasıl kişiliğe büründürüldüğüdür. İçi boş ve bir üretime (mal veya hizmet) dayanmayan marka çöpten başka bir şey değildir. Koku alma duyunuz gelişmişse bunu hemen farkedersiniz.

 

Marka kendi başına bir risktir ve iyi yönetilmelidir. Üst yönetim, ürünlerini temsil eden markaya çocuğu gibi yaklaşmalı; üzerine titremeli, onu geliştirmeli, bilgi ve tecrübe ile donatmalıdır. 

Markanızı geliştirmek, yurtdışı piyasalarda etkin bir konuma erişmek, rekabet gücünüzü artırmak istiyorsanız bizimle görüşerek marka yönetiminde yapılabilecekleri öğrenebilirsiniz.

Marka danışmanlığı hizmetimiz sıfırdan markalaşmak isteyen veya markasını canlandırmak isteyen işletmeler için iki farklı süreçte sunulmaktadır:

Markalaşma Yolunda  Adım Atmak İsteyen Kuruluşlar:

 • Markalaşma yolunda adım atan kuruluşlar için ilk hedefimiz, marka değeri oluşturması için izlemesi gereken yol haritasını oluşturmaktır. Yol haritasını takiben marka kimliğine ait temel unsurları (isim, logo, slogan vs) belirledikten sonra marka değerini oluşturmak için gerekli alt unsurlar olan marka çağrışımlarının, marka imajının, marka kişiliğinin planlanması ve bu unsurları destekleyecek 4P pazarlama planları hazırlanmaktadır.

Markalaşmış Kuruluşlar:

 • Markalaşmış kuruluşlar için program önce marka araştırmaları ile mevcut durum tespitini içermekte, sonrasında ihtiyaç duyulan noktalarda marka kimliği ve marka kişiliği iyileştirmeleri hedef alınmaktadır. Varolan marka kimliği unsurlarının değerlendirilmesi (logo,sembol,jingle vs), tüketicinin marka farkındalığı derecesi (kategori içerisinde markanızın akla gelme derecesi) ve marka tanınırlığının (tüketicinin, marka unsurlarını gördüğünde markayı teşhis edebilmesi) ölçülmesi, çağrışım testleri ile yapılmaktadır. Alınan sonuçlara göre, marka yönetiminde eksik kalan noktaların tamamlanması, bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde fiyat ve tutundurma öğelerinin marka imajını destekler nitelikte olmasını sağlayacak aksiyonlar önerilmektedir. Marka kişiliği Aaker’ın 5 boyut 39 değişkenden oluşan marka kişiliği ölçeği kullanılarak tespit edilmektedir. İşletmenin hedeflediği marka kişiliğine ne derece ulaşıldığının belirlenmesinin ardından, arzulanan marka kişiliğinin oluşturulması için gerekli çağrışımları belirlenerek bu yöndeki marka iletişim planı hazırlanır.

 

Marka Genişletmek İsteyen Kuruluşlar:

 • Yukarıdaki iki seçenek dışında, marka genişlemesi yapmak isteyen kuruluşlar için, farklı sektörlerdeki iş alanlarında  aynı marka ismiyle devam edilmesi ya da yeni markalama yapılması konusunda bilgi, tecrübe ve yaklaşımlarımızla değerlendirmeler yaparak, rapor hazırlamaktayız.

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun güvenilir ve itibarlı marka kimliklerinin oluşturulmasından marka değerinin artırılmasına kadar tüm stratejik marka yönetimi aşamalarda yanınızda yer alır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Kuruluşun, ürünlerin, var olan veya tasarlanan markaların analizi

 • Stratejik Marka Yönetimi

  • Marka Çalıştayı ile stratejik Marka Analizi

  • Marka kişiliği ve marka kimliğinin oluşturulması

  • Marka İletişim Planı: Marka Konumlandırma ve 4P Pazarlama Planı

  • Marka Değeri ve farkındalığının artırılması çalışmaları

  • Marka Risklerini azaltan önlemler

  • Marka Yönetimi Süreci Dokümantasyonu

 • Takip ve kontrol 

  • Marka Bağımlılığı Analizi ve Marka Değerinin korunumu yöntemleri

  • Marka Kişiliği, Marka İmajı ve Çağrışım Testleri

  • Raporlama


Kazancınız

 • Güven duyulan, İtibarlı ve "Temiz" marka kimliği

 • Turquality desteklerinden yararlanarak sermayenin finansmanı

 • Şirket değerinin artırılması

 • Müşterilerin sadakatinin artması ile sürekli gelirin sağlanması

 • Rekabet gücünün yükselmesi

 • Güçlü ve doğru yönetilen marka ile krizlere karşı dayanıklılığın artması

lehman.jpg
Brand-Management (1).jpg
bottom of page