Bu sitede yer alan yazı, resim, grafik ve benzerlerinin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden ve tanıtım amacını aşacak şekilde alıntı yapılamaz.  Bu sayfalardan çalacağınız yazı, veri, şekil ve dokümanlar sizi danışmanlıkta ileriye taşımaz. Özgün olmaya çalışmanız hem size hem de müşterilerinize daha faydalı olacaktır © 2023 Süreç Danışmanlık Ltd.

Bizi takip edin..

 • Facebook Sosyal Simge
 • Instagram
 • LinkedIn Sosyal Simge

Kurumsal Yönetim ve Sürekli Gelişim 

"Zorla kurumsallaşmaya çalışmak yapay bir şekilcilik, doğrudan reddetmekse başını kuma gömmektir" Cumhur Güzel

Siz dahil olmak üzere kuruluşunuzda şikayet etme kültürü etkin, liderlerin performanslarından memnuniyet düşük, karar kademeleri etkileşim içinde değil, çoğunlukla dikey iletişim hakim, kararlar spontane ve sonuçlarla uyumlu değil, üst yönetim çalışanların mutlu ve bilgili olmaları konusunda istekli fakat kararlı değil, rakiplerin ne yaptığı merak ediliyor fakat nasıl izleneceği bilinmiyor, süreç sahipleri ürünlerin gerçek müşterilerini ve onların beklentilerini tanımıyorsa genel yönetim konusunda bir ataletten bahsedebiliriz. Yönetsel ve operasyonel seviyedeki atalet, kuruluşun yerinde saymasına veya sürekli “ortalama” değerler üretmesine neden olur. “Ortalamalarda” dolaşmak ise sonun henüz acı vermeyen başlangıcıdır.

 

Her 10 aile şirketinden sadece 3'ü ikinci kuşağa ve ancak sadece 1'i üçüncü kuşağa devredilebiliyor. İstatistiklere veri olmamak ve şirketi gelecek kuşaklara taşımak ancak Kurumsal Yönetim ile mümkündür.

Kurumsal Yönetim, hantal ve kilolu bir insanın düzenli beslenmesi ve spor yapmaya başlaması gibidir; giderek kan devinimi yükselir, oksijen tüketimi artar, fazla yağlar yakılır, bağışıklık sistemi güçlenir. O hantal yapıdan esnek ve dinç bir beden ortaya çıkar. Daha önce en küçük saldırıda gardını düşüren beden artık dıştan gelecek birçok saldırıyı püskürtmeye hazırdır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, ekonomik, finansal ve teknolojik gelişmeler konusunda size yol gösterecek, rekabet ortamında stratejik yaklaşımlar ile büyüme ve karlılık hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olmak amacıyla görüş açınızı genişletecek yaklaşımların sunulmasıdır

 

Yönetim danışmanlığı kısa vadeli bir yaklaşım değildir. Kısa vadeli çözümler çoğunlukla uzun vadeli zararlardır. Bu yüzden Yönetim Danışmanlığı periyodik ziyaretler ile kuruluşun kadrosunda çalışır gibi disiplinli ancak bağımsızlığını koruyacak kadar da özgür olmalıdır. Kurumsallaşma, kişilerin değil, kuralların egemen olmasıdır.

 

SÜREÇ DANISMANLIK, kurumsal yönetim danışmanlığı kapsamında, yapısal olduğu kadar bireysel dönüşümü de sağlamak, gelişimi güvence altına almak amacıyla, bu konudaki özgün stratejik yaklaşımlarla yanınızda yer alır. 

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Mevcut dokümantasyonun, organizasyonun ve kurum kültürünün gözden geçirilmesi

  • Yönetsel ve operasyonel iş Analizleri

  • Finansal Analiz

  • Risk Analizi

  • Rakiplerin, Müşterilerin ve Çalışanların profilinin incelenmesi

  • İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi​ ve raporlama

 • Uygulama 

  • Rapor üzerinde uzlaşma

  • Kurumsal Kimlik tasarımı

  • Marka çalışması

  • Kurumsal kültürün oluşturulması

  • Kurumsal Reorganizasyon

  • Süreç Yönetim Sistemi

  • Stratejik Yönetim Sistemi

  • Paydaş ölçüm sistemlerinin oluşturulması

  • Yeni Ücretlendirme sistemi

  • Yeni Performans sistemi 

  • Görev Tanımları ve Dokümantasyonun yenilenmesi

  • Eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi

 • Kontrol ve Takip 

  • Organizasyonel ve yapısal gelişimin düzenli takibi ve raporlaması.


Kazancınız

 • Tüm süreçlerde yalınlaşma ile verimlilik ve etkinlikte artış

 • Vizyoner bakışın geliştirilmesi ve tabana yayılması

 • Stratejilerden bireysel performanslara akışın sağlanması

 • Finansal yapının güçlendirilmesi

 • Risklere karşı duyarlı yapı

 • Esnek, bilgili ve yalın organizasyon

 • Üstten alta, alttan üste ve yatay iletişimin hızlanması

 • Çalışanların aidiyetinin ve katkılarının artması

 • Performanslarla ölçülen, başarıyı ödüllendiren insan kaynakları sistemleri

 • Adil ücretlendirme ve performans sistemi

 • İş tanımlarındaki belirsizliklerin ve tutarsızlıkların ortadan kaldırılması