top of page

Kurumsal Yönetim ve Sürekli Gelişim 

"Zorla kurumsallaşmaya çalışmak yapay bir şekilcilik, doğrudan reddetmekse başını kuma gömmektir" Cumhur Güzel

Siz dahil olmak üzere kuruluşunuzda şikayet etme kültürü etkin, liderlerin performanslarından memnuniyet düşük, karar kademeleri etkileşim içinde değil, çoğunlukla dikey iletişim hakim, kararlar spontane ve sonuçlarla uyumlu değil, üst yönetim çalışanların mutlu ve bilgili olmaları konusunda istekli fakat kararlı değil, rakiplerin ne yaptığı merak ediliyor fakat nasıl izleneceği bilinmiyor, süreç sahipleri ürünlerin gerçek müşterilerini ve onların beklentilerini tanımıyorsa genel yönetim konusunda bir ataletten bahsedebiliriz. Yönetsel ve operasyonel seviyedeki atalet, kuruluşun yerinde saymasına veya sürekli “ortalama” değerler üretmesine neden olur. “Ortalamalarda” dolaşmak ise sonun henüz acı vermeyen başlangıcıdır.

 

Her 10 aile şirketinden sadece 3'ü ikinci kuşağa ve ancak sadece 1'i üçüncü kuşağa devredilebiliyor. İstatistiklere veri olmamak ve şirketi gelecek kuşaklara taşımak ancak Kurumsal Yönetim ile mümkündür.

Kurumsal Yönetim, hantal ve kilolu bir insanın düzenli beslenmesi ve spor yapmaya başlaması gibidir; giderek kan devinimi yükselir, oksijen tüketimi artar, fazla yağlar yakılır, bağışıklık sistemi güçlenir. O hantal yapıdan esnek ve dinç bir beden ortaya çıkar. Daha önce en küçük saldırıda gardını düşüren beden artık dıştan gelecek birçok saldırıyı püskürtmeye hazırdır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, ekonomik, finansal ve teknolojik gelişmeler konusunda size yol gösterecek, rekabet ortamında stratejik yaklaşımlar ile büyüme ve karlılık hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olmak amacıyla görüş açınızı genişletecek yaklaşımların sunulmasıdır

 

Yönetim danışmanlığı kısa vadeli bir yaklaşım değildir. Kısa vadeli çözümler çoğunlukla uzun vadeli zararlardır. Bu yüzden Yönetim Danışmanlığı periyodik ziyaretler ile kuruluşun kadrosunda çalışır gibi disiplinli ancak bağımsızlığını koruyacak kadar da özgür olmalıdır. Kurumsallaşma, kişilerin değil, kuralların egemen olmasıdır.

 

SÜREÇ DANISMANLIK, kurumsal yönetim danışmanlığı kapsamında, yapısal olduğu kadar bireysel dönüşümü de sağlamak, gelişimi güvence altına almak amacıyla, bu konudaki özgün stratejik yaklaşımlarla yanınızda yer alır. 

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Mevcut dokümantasyonun, organizasyonun ve kurum kültürünün gözden geçirilmesi

  • Yönetsel ve operasyonel iş Analizleri

  • Finansal Analiz

  • Risk Analizi

  • Rakiplerin, Müşterilerin ve Çalışanların profilinin incelenmesi

  • İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi​ ve raporlama

 • Uygulama 

  • Rapor üzerinde uzlaşma

  • Kurumsal Kimlik tasarımı

  • Marka çalışması

  • Kurumsal kültürün oluşturulması

  • Kurumsal Reorganizasyon

  • Süreç Yönetim Sistemi

  • Stratejik Yönetim Sistemi

  • Paydaş ölçüm sistemlerinin oluşturulması

  • Yeni Ücretlendirme sistemi

  • Yeni Performans sistemi 

  • Görev Tanımları ve Dokümantasyonun yenilenmesi

  • Eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi

 • Kontrol ve Takip 

  • Organizasyonel ve yapısal gelişimin düzenli takibi ve raporlaması.


Kazancınız

 • Tüm süreçlerde yalınlaşma ile verimlilik ve etkinlikte artış

 • Vizyoner bakışın geliştirilmesi ve tabana yayılması

 • Stratejilerden bireysel performanslara akışın sağlanması

 • Finansal yapının güçlendirilmesi

 • Risklere karşı duyarlı yapı

 • Esnek, bilgili ve yalın organizasyon

 • Üstten alta, alttan üste ve yatay iletişimin hızlanması

 • Çalışanların aidiyetinin ve katkılarının artması

 • Performanslarla ölçülen, başarıyı ödüllendiren insan kaynakları sistemleri

 • Adil ücretlendirme ve performans sistemi

 • İş tanımlarındaki belirsizliklerin ve tutarsızlıkların ortadan kaldırılması

Yönetim Danışmanı ve bir yönetim danışmanından beklentiler:

Aslen,  kurumsal yönetim sistemlerini oluşturacak bir yönetim danışmanından beklentiniz BİLGİ ve TECRÜBE olmalıdır. Bilgisiz tecrübe boşa geçmis zaman, tecrübesiz bilgi riske atılmış bir hayaldir. Her iki konuda deneyimleri olmayan bir danışman size ancak tahminler üzerinden yardımcı olabilir.

 

Bilgi ve tecrübesinden emin olduğunuz danışmanın vizyonu geniş olmalıdır. Yönetim danışmanının lügatında “imkansiz”, “mümkün değil” gibi kelimeler bulunmaz.

 

Yönetim danışmanının iletişim gücü kuvvetli olmalıdır. İletisim, laubalilik veya çok konuşmak degildir. Mantıkla ile dinlemek, bilgi sahiplerinin görüşlerini alarak alternatifli yaklaşımlar (çözümler) geliştirmek, insanları teşvik etmek, potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Yönetim danışmanı aynı zamanda bir koçtur.

 

Yönetim danışmanı her konuda fikir üretebilmelidir. Her konuda fikir üretmek ukalalık ile karıştırılmamalıdır. Fikir tasarını, entelektüel bir geçmiş ile beslenir ve gelecek öngörüsü ile şekillenir. Yönetim danışmanı, fikri olmadığında içi boş ve karışık sözlerle konuşan değil; fikri olmadığı halde nou nereden ve kimlerden bulacağını bilen kişidir. Yönetim danışmanı, bu analitik özelliği ile her konuda kuruluşun çıkarına olan proje, düşünce ve fikirleri somut örneklerle ortaya koyabilir.

bottom of page