top of page

Kurumsal Anayasa Danışmanlığı

"Kurucu veya ikinci nesillerin şirketi henüz sağlıklıyken, bıçak kemiğe dayanmadan bir sonraki nesile devretmesinin çok faydası var", Ali Koç

 

Kuruluşların devamlılığı ağırlıklı olarak 3.nesil ile sağlanır. İlk nesil kurucudur ve nispeten küçük bir şirkette her şeye hakimdir. 2.Nesil daha kalabalıklaşmış ve daha eğitimlidir fakat şirket büyüdükçe tüm işleri idare etmekte zorlanmaya başlar. Kırılma noktası 2.nesilin alacağı karara bağlıdır. Ya işleri bir önceki nesilden devraldığı gibi devam ettirecek veya kurumsal bir yapıya kavuşturarak bir sonraki nesile aktaracaktır. İlk tercihin sonucu her kararın altına bizzat imza atmak ve sonra dilaltı hapını almaktır. İkinci tercih ise ortaklar ve profesyonel yönetimin katılımı ile cesaret ve sağduyu ile oluşturulan kurumsal bir yapıdır.

 

Orta ölçekli aile işletmeleri birçok ülkede ekonominin bel kemiğidir. 

 

Binbir zorlukla kurulan işletmenin sağlam adımlarla büyümesi, itibarını zedelemeden sonraki kuşaklara aktarılması, şirket ortakları, çalışanlar ve ülke ekonomisi için çok önemlidir. Bu amaçla şirketin kurumsallaşmak için niyet beyan etmesi ve sağlam bir şirket anayasası yapması en doğru yaklaşım olacaktır.

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun gelecek nesillere aktarımı aşamasında hem işletmenin hem de şirket ortakları ve aile bireylerinin çıkarlarına uygun aile anayasasının hazırlanması konularından profesyonel yaklaşımla yanınızda yer alır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Mevcut ortaklık yapısının incelenmesi

  • Risk değerlendirme anketi

 • Uygulama 

  • Ortaklarla birebir ve toplu görüşmeler

  • Yönetim organlarının oluşturulması

  • Uygun yönetici profilinin oluşturulması

  • Şirket anayasasının oluşturulması


Kazancınız

 • Şirket itibarının olası tehlikelere karşı korunması

 • Hesap verilebilir, şeffaf bir yapı ile yönetim-aile ilişkilerinin dengelenmesi

 • Kuşakların gelir ve kariyerlerinin garanti altına alınması

Araştırmalar, aile işletmelerinin üç temel yönetim biçiminden birini tercih ettiğini göstermektedir.

 • İşletme sahibinin yönetimi

 • Karma Yönetim

 • Tam Profesyonel Yönetim

iş görüşmesi
bottom of page