top of page

Kurumsal Risk Yönetimi

(TS EN ISO 31010:2010 Risk Yönetimi ve Değerlendirme) 

"Sizi yere yıkan yumruk, sert olandan ziyade geldiğini görmediğiniz yumruktur", Jeo Torres

 

Eski İtalyanca'daki risco ve Yunanca'daki rhiza sözcükleri bugünkü risk sözcüğünün tarihsel temelini oluşturur ve her iki sözcüğün de anlamı "plandan sapma"dır.

İnsanlar, plandan sapmaktan hoşlanmadıkları için çoğu zaman risk almaktan da çekinirler. Aslında korktukları risk değil; riskin zamanlaması ve onu karşılama yeteneğindeki eksikliktir. Bilinmezlik karşısındaki eylemsizlik, riski ortadan kaldırarak konforlu bir alan yaratıyor gibi gözükse de riskle birlikte ortaya çıkan fırsatların kaçırılması orta ve uzun vadede daha büyük risklerle karşı karşıya gelinmesine yol açabilir. Bireysel olduğu kadar kurumsal düzlemde de yıkıcı olan risklerin kendisi değil, risklerin öngörülememesidir. 

Risk yönetimi, riskten kaçınmak değil onu öngörebilmek ve fırsata çevirmektir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ağırlıklı olarak finansal risklere odaklansa da hammadde tedariğinden,  bilgi işlem uygulamalarına; işyeri hilelerinden, finansal yönetime kadar kuruluşun tüm alanlarında ortaya çıkabilecek risklerin yönetilmesi günümüz koşullarında, bir zorunluluktur.

Riskler birbirlerinin tetikleyicisidir. O yüzden tüm kuruluşta risk yönetimi sağlanmalıdır. Örneğin, bir kuruluş hammadde temin risklerini etkin yönetemiyorsa, bu yaklaşım kısa vadede üretim, orta vadede satış ve finansal yönetimde yeni riskler doğuracaktır.

SÜREÇ DANIŞMANLIK, bilgi ve tecrübesi ile kuruluşunuzun tüm risk alanlarının belirlenmesi, risklerin etkilerinin minimize edilmesi, fırsata çevrilmesi, kontrolü ve takibi aşamalarında yanınızda yer alır.

Risk Yönetimi için ihtiyacınıza uygun birçok hizmetimizden faydalanabilirsiniz:

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Mevcut yapı, organizasyon, çalışma disiplini ve dokümantasyonun incelenmesi

 • Uygulama 

  • Risk Stratejisi ve Politikası

  • Risklerin Tanımlanması

  • Risklerin ölçümlenmesi (değerlendirme)

  • Risk Yönetimi Süreci'nin oluşturulması

  • Risk Analizi

  • Risk Eylem Planı (önlemler ve fırsatlar)

  • Görev ve Sorumlulukların belirlenmesi

  • (Gerekli oldu durumlarda) TTK ve SPK gerekliliği

               komitelerin oluşturulması

 • Risk Kontrol ve Takibi

Kazancınız

 • Risk iştahı ve stratejilerinin uyumunun sağlanması

 • Risklerin öngörülmesi ile fırsatların değerlendirilmesi

 • Risk transferi ile daha güvenli işlem yapılabilmesi

 • Sistematik ölçümlerle risklerin azaltılması 

 • Öngörülen risklerle kurumsal varlıkların korunumu

 • Yasalara ve risklere karşı uyum yeteneğinin gelişmesi

 • Makro değişimlere karşı hazırlık

 • İtibar ve marka imajının korunumu

 • Öngörülen risklerle yaratılan rekabet avantajı

 • Süreçlerle risklerin entegrasyonu

Risk Değerlendirme 

Kuruluşunuzun faaliyet alanları kapsamında karşı karşıya kalabileceğiniz riskleri ve çözüm önerilerini gösteren raporlama

Risk Yönetimi Eğitimi

Finansal risklerden tedarik risklerine kadar, tüm faaliyetler kapsamındaki risklere karşı çalışanların bilgilerinin artırılmasını sağlayan eğitim

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Eğitim,  Risk değerlendirme ve Risk Süreci'nin kurulmasını içeren tam kapsamlı hizmetimiz

31010.jpg
bottom of page