top of page

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 • Lojistik Yönetimini de kapsayan Tedarik Zinciri Yönetiminin (Supply Chain Management) temel ilke, yaklaşım ve risklerii ile zincirin daha etkin çalışması için yapılması gereken planlama ve eylemleri katılımcılara aktarmaktır. 

Ne Kazandırır?

 • Eğitim sonrasında katılımcılar, tüm zinciri kapsayan yönetim tekniklerini öğrenmiş ve işletmelerinde uyguluyor yetenekte olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Kavramlar

 • Tedarik Zinciri Yapıları

 • Tedarik Zinciri İlke, Politika ve Stratejileri

 • Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri   

 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

 • Tedarikçi Sertifikasyonu

 • Tedarik Zinciri Performans Değerlendirme

 • Stratejik Satınalma

 • Kuruluş Temelinde Lojistik ve Satınalma Yönetimi ve Organizasyonu

 • Hizmet Temelinde Lojistik ve Satınalma Yönetimi ve Organizasyonu

 • Sözleşme ve Fiyat Yönetimi

 • ERP Sistemlerinde Satınalma

 • Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri

 • Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları ve Seçimi

 • Taşımacılık, Depolama, Lojistik Kavramları

 • Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL), Lojistik Maliyetleri ve Toplam Mâliyet Kavramı

 • Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP)

 • Lojistikte Performans Yönetimi, Lojistikte Çağdaş Sistemler (Milk Run, Cross-Dock, Araç Yükleme ve Rotalama)

 • Stok Yönetimi

 • Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi

 • Depo Binası, Dış ve İç Çevresi

 • Depo Yönetim Süreçleri

 • Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları

 • Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi

 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları

 • Gümrükleme ve Gümrük Rejimleri

 • Temel Gümrük Uygulamaları ve Mali Yükümlülükler

Kimler Almalı?

 • Tedarik zinciri içinde çalışan veya tedarik zinciri yönetim tüm profesyoneller.

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için herhangi bir ön gereklilik yoktur

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 2 gündür.

Depo İşçi
bottom of page