top of page

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

 • ISO 14001 standardının öngördüğü gereklilikleri karşılayabilecek bir Çevre Yönetim Sistemi'nin planlanması, kurulması, dokümantasyonu ve izlenmesi için gerekli çalışmaların uygulamalı olarak katılımcılara aktarımı.

Ne Kazandırır?

 • Eğitim sonunda katılımcılar,  standart maddelerinin ne anlama geldiği ve bu maddelerin nasıl uygulanacağı konusunda detaylı şekilde yetkinleşeceklerdir. Standart eğitimleri, birçok firmanın yaptığı gibi çalakalem değil; sistem kurmuş eğitmenler tarafından, uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve Çevre Yönetim Sistemi gerekliliği,

 • Çevre yönetim sistemi kurma aşamaları,

 • ISO 14001 revizyonunun getirdiği yenilikler,

 • Çevre ile ilgili mevzuat hakkında genel bilgilendirme,

 • ISO 14001 Standart maddelerine giriş,

 • Çevresel etkiler ve bu etkilerin değerlendirilmesi,

 • Çevresel Risklerin Belirlenmesi

 • Çevre yönetim planlarının oluşturulması,

 • Çevre Yönetim Sistemi'nin dokümantasyonu,

 • Çevre yönetimi denetimi,

 • Çevre yönetimi kapsamında kaynakların yönetimi,

 • Çevresel yönetim programı ve gözden geçirilmesi,​


Kimler Almalı?

 • Kuruluşlarında "gerçek" anlamda ​Çevre Yönetim Sistemi uygulayan veya uygulamak isteyen, standardı ve standart gereği olan dokümantasyonun nasıl hazırlanacağını öğrenmek isteyen tüm profesyoneller.

 

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için herhangi bir ön gereklilik yoktur

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 2 gündür.

ISO14001-2015-1188.png
bottom of page