top of page

Spesifik Amaçlı Araştırmalar

 

Kuruluşların spesifik sorunlarının nedenini saptamak ve  çözüm geliştirmek amaçlı işletmeye  özel planlanan nitel ya da nicel yöntemle gerçekleştirilen araştırmalardır.

 

Spesifik araştırma sonuçları karar alma sürecine önemli katkılar sağlar. Örneğin, zincir mağazalardan birinin trafiğinde yaşanan düşme, artan işten ayrılma oranı, çağrı merkezinden memnuniyetin düşmesi gibi spesifik araştırmalarla sorunların kök nedenlerine ulaşmak mümkün olabilir ve kaynaklar etkin kullanılarak sorunlara kuruluşa özgü iyileştirmeler sağlanabilir. 

Çalışma Kapsamı

  • Spesifik amaçların belirlenmesi

  • Araştırma tasarımı (yöntem ve kapsam)

  • Araştırmanın uygulanması

Araştırma Çıktıları

  • Kurulaşa Özgü Araştırma Raporu

AUDITING.jpg
bottom of page