top of page

Yönetici Koçluğu

 

Günümüzde, kuruluşların ana stratejilerine odaklanan birim hedefleri çok farklı ve çeşitli. Bu nedenle ana hedeflerle birey hedeflerinin örtüşmesinde birtakım ihtiyaçların ortaya çıkması çok doğal. Bu kaosta yöneticilerin "zafere ulaşma" hırsları, yargıları, yıkıcı yorumları, sessiz bağırışları, sosyal dengeyi sağlamadaki zorlukları onları giderek tüketiyor. Bu aşamada yöneticiler,  entelektüel birikimlerini kullanmak yerine ucu görünmeyen dehlizlerde yol bulmaya çalışarak enerjilerini tüketiyorlar. Bu görünmeyen erezyonun yıkıcı sonuçları performans düşüklüğü, başka bir şirkete transfer, belki başka bir eş ve nihayet mutsuz bir yaşama dönüşebiliyor. 

Mutlu ve başarılı yöneticilerin şirketi hedeflerine taşıyacağı aşikâr. Yönetici koçluğu bu dengeyi bulmanın, gücü ve zamanı dengeli odaklamanın, stresi yönetmenin kapısını aralayan etkili bir yaklaşımdır. Bu nedenle, Yönetici koçluğu, yönetim kademesindeki çalışanların potansiyelleri ile performanslarının buluşturulmasında, liderlik yaklaşımlarının geliştirilmesinde, şirket kültürüne uyumunun sağlanmasında, iletişimin güçlendirilmesinde, stresin ve zamanın yönetilmesinde oldukça etkilidir. 

Kısa bir tanımla Yönetici Koçluğu, kurumların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesine odaklanarak, liderlerin kapasitelerini artırmak ve potansiyele ulaşmaları temeline dayanan bireysel lider geliştirme sürecidir.  Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanıyarak yetkinliklerini geliştirmeye daha çok odaklanır. Objektif bakış açısını geliştirerek, kendi farklılıklarının yanısıra diğerlerinin farklılıklarını da bu bakış açısıyla değerlendirir ve çalışanlarına mutlu ve başarılı bir ortam yaratabilir. 

Yöneticilerinizin koçluk almasını sağlayarak, potansiyellerinin farkına varmalarına, hem kendi hem de onlara bağlı çalışanların ekip ruhu ve mutlu çalışmalarına, şirketin stratejik hedeflerine daha çok odaklanmalarına yardımcı olabilirsiniz. Bireysel olarak yönetici koçluğu hizmeti alınabilirken bir şirketin tüm yöneticilerinin koçluk kapsamına girmesi, şirket hedeflerinde finansal kaldıraç benzeri bir etki yaratmaktadır. Her zaman 1, onu meydana getiren parçalardan büyüktür.

1_onhG8m58H7qgIKjhU9ST3Q.jpeg
bottom of page