top of page
hizmet kalitesi.jpg

Hizmet Kalitesi Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 • Gayrisafi Milli Hasıla içinde yaratılan katmadeğer ve istihdam açısından tarım ve sanayiden fazla hacim kapladığı halde kalite ve insan kaynakları yapısı açısından en büyük sorunların yaşandığı hizmet sektöründe kalite kavramının geliştirilmesi, markalaşma, müşteri memnuniyeti ve aidiyeti teori ve uygulamalarının katılımcılara aktarılması.

 

Ne Kazandırır?

 • Bu eğitim sonrasında katılımcılar, rekabette öne geçmek ve bu konumu korumak, markalaşmak, "değer"i oluşturmak ve korumak için hizmet kalitesinde neler yapabileceklerini öğrenerek, işletmelerinde uygulama şansına sahip olacaklar.

Eğitim İçeriği

 • Hizmet kavramı ve ekonomideki yeri

 • Mal ve hizmetler arasındaki benzerlik ve farklılıklar

 • Hizmet türleri ve sınıflandırma metodları

 • Hizmet Kalitesi ve boyutları

 • Hizmet kalitesinde "değer" kavramı ve önemi

 • Sunulan hizmet / Algılanan hizmet

 • İç hizmet kalitesi

 • Müşteri ve hizmet kalitesi

 • Hizmet kalitesinde etik ve ahlâkın etkileri 

 • Hizmet kalitesinde insan kaynakları yönetimi ve motivasyon

 • Hizmet kalitesinin ölçümü: SERVQUAL

 • Hizmet kalitesinde iyileştirme yöntem ve teknikleri

Kimler Almalı?

 • Hizmette kurumsallaşma, kalite ve markalaşmayı hedefleyen, başta hastane, havayolları, turizm işletmeleri olmak üzere hizmet sektöründeki tüm iş sahipleri ve profesyoneller.

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için ön gereklilik yoktur.

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 1 gündür.

bottom of page