top of page

Stratejik Yönetim Sistemi ve Stratejik Planlama Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 • Vizyon ve misyon ile bağlantılı stratejik amaçların belirlenmesi, strateji üretimi, rekabet ve stratejik planlama kavramları konusunda yetkinleştirmek. ​

Ne Kazandırır?

 • Stratejik düşünce yeteneğinde artış, paradigmalar dışında düşünme, rekabette öne çıkartacak stratejik öncelikleri belirleme, stratejileri belirleme, ölçme ve izleme yeteneği

Eğitim İçeriği

 • Stratejik Yönetim, Politika ve Stratejik Planlama kavramları

 • Strateji-Süreç İlişkisi

 • Stratejik Planlama Bölümü görevleri

 • Başarılı bir stratejik planlama için ön hazırlıklar 

 • Strateji Seti oluşturma

 • Bilgi Toplama (İç ve Dış Paydaşlar + Rakipler)

 • Analiz (İç ve Dış Çevre Analizi / SWOT + PEST)

 • Karar Alma (Stratejik Amaçlar ve Hedefler)

 • Uygulama ve Yayılım (Stratejik Eylem Planı + Performans Sistemi)

 • Strateji-Bütçe ilişkisi

 • Kontrol (Gözden Geçirme ve İyileştirme)

Kimler Almalı?

 • Kurumsal stratejik yönetim sisteminin oluşturulması, sirket hedeflerinin yayılımı, süreçlerin şirket hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi, iş planlarının oluşturulması, yayılması, izlenmesi ve bütçelendirilmesi konularında  görev alacak yöneticiler ve uzmanlar.

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için herhangi bir ön gereklilik yoktur

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 2 gündür.

plan-2372176_1920.jpg
bottom of page