top of page
standard21.jpg

SPSS ile Temel Analiz Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 • ​Akademisyen, lisansüstü öğrencileri  ve profesyoneller için temel düzey istatistiki analizlerin SPSS 21.0 programı ile örnek ve açıklamalarla, teori ve pratik olarak uygulanması. ​​

 

Ne Kazandırır?

 • Eğitim sonunda katılımcılar, kendi başına araştırma yürütebilecek seviyede temel analiz bilgisi kazanırlar. Temel konular, değişken türleri, ölçekleme, SPSS ‘de veri girişi ve tanımlamalar, normal dağılım testi, fark testleri (ANOVA ve T-testler), güvenilirlik analizi, korelasyon ve temel doğrusal regresyon analizlerini yapmayı öğrenecek, teorik altyapı sonrasında uygulamalı olarak SPSS'de analiz ve yorumlamalar yapabilecek, SPSS Tablo ve yorumların raporda nasıl yer alması gerektiği konularında yetkinleşeceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimler Almalı?

 • Araştırma yürütmek ve analiz yapmak isteyen akademisyen, lisansüstü öğrenciler ve profesyoneller

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için herhangi bir ön gereklilik yoktur

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 4 gün, günde 4 saat, toplam 16 saattir.

Eğitim İçeriği

 • Ölçek ve ölçeklendirme

 • Araştırma sorusu ve hipotez oluşturma

 • Anket tasarımı

 • SPSS veri girişi, değişken yaratma, eksik veri analizi

 • Betimleyici istatistiklerin hesaplanması (ortalama, varyans, st. sapma, basıklık, çarpıklık katsayıları yorumlanması)

 • Normal Dağılım testi (Kolmogrov- Smirnov ve grafiksel yöntem)

 • Güvenilirlik ve geçerlilik

 • Fark testleri ( Bağımsız t-test, tek örneklem t-test, bağımlı t-test, ANOVA )

 • İlişki testleri (Korelasyon testi, Basit Doğrusal Regesyon, Çoklu Doğrusal Regresyon)

 • Sonuçların yorumlanması ve raporlanması

bottom of page