top of page

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

 • ISO 9001 standardının öngördüğü gereklilikleri karşılayabilecek bir Kalite Yönetim Sistemi'nin planlanması, kurulması, dokümantasyonu ve izlenmesi için gerekli çalışmaların uygulamalı olarak katılımcılara aktarımı.

Ne Kazandırır?

 • Eğitim sonunda katılımcılar,  standart maddelerinin ne anlama geldiği ve bu maddelerin nasıl uygulanacağı konusunda detaylı şekilde yetkinleşeceklerdir. Standart eğitimleri, birçok firmanın yaptığı gibi çalakalem değil; sistem kurmuş eğitmenler tarafından, uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Kalite Terimleri ve Sistemleri

 • Sistem Standartları

 • Standardın yapısı

  1. Kapsam

  2. Atıf Yapılan Standartlar

  3. Terimler ve Tarifler

  4. Kuruluş Bağlamı

  5. Liderlik

  6. Planlama

  7. Destek

  8. Operasyon

  9. Performans Değerlendirme

  10. İyileştirme

 • Sistem Denetimi, Belgelendirme ve Akreditasyon

 • Kalite yönetim sistemi ve dokümantasyon için ön hazırlıklar,

 • Süreç yaklaşımı,

 • Doküman kontrolü,

 • 1, 2 ve 3. seviye dokümantasyonun kurgulanması,

 • Dokümantasyonun hazırlanması için izlenecek yöntemler,

 • Kalite El Kitabi ve Prosedür yazma kuralları,

 • İlgili formların örneklerle tanıtılması,

 • Dokümantasyon yayılım araçları


Kimler Almalı?

 • Kuruluşlarında "gerçek" anlamda ​Kalite Yönetim Sistemi uygulayan veya uygulamak isteyen, standardı ve standart gereği olan dokümantasyonun nasıl hazırlanacağını öğrenmek isteyen tüm profesyoneller.

 

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için herhangi bir ön gereklilik yoktur

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 2 gündür.

ISO-9001-2015-KYS-Dokuman-Seti-7d4d.jpg
bottom of page