Finans ve Bütçe Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 • İşletmelerin başarısında finansal kararlar anahtar rol oynar. Belirsizliğin arttığı, riskin yükseldiği, rekabetin yoğunlaştığı, kâr marjlarının düştüğü ortamlarda finansal kararlar hayati önem taşır. Bu eğitim -küçük veya büyük- tüm işletmelerin finansal kararların alındığı kademelerinde çalışanların, kabule edilen kalite seviyesinde brüt karlılığı etkileyen maliyetleri minimize, faaliyet dışı kârları maksimize eden finansal kararlar almalarını sağlamayı amaçlar. 

Ne Kazandırır?

 • Birçok firmada parçalara ayrılarak (Finansal Yönetim-Finansal Analiz-Bütçe Yönetimi) ayrı ücretler talep edilen bu eğitim Süreç Danışmanlık tarafından birleştirilerek işletmelerin tek eğitimde ve maliyeti daha düşük olacak şekilde yararlanmaları sağlanmıştır. Maliyet faydasının yanısıra bu eğitimle finansal karar alıcılarının ve finans uzmanlarının finansal analiz, finans piyasa ve argümanları konusundaki yaklaşımları genişleyecek, karar alma konusundaki yetenekleri artacak, bütçe hazırlama ve raporlama yetkinlikleri gelişmiş olacaktır.

Eğitim İçeriği

​Bölüm-1 Finansal Yönetim

 • Finansal yönetimin tarihçesi

 • Finans yöneticisi

 • İşletmenin amaçları

 • Değer maksimizasyonu

 • İşletmeler ve Sermaye yapıları

 • Finansal sistem ve finansal piyasalar

 • Paranın zaman değeri

 • Finansal Analiz teknikleri

 • Finansal planlama ve kontrol

 • Çalışma sermayesinin yönetimi

 • Finansal riskler ve dengeleme (hedging)

 • Kâr dağıtımı politikaları

 • Finansal krizlere karşı önlemler

 • Uluslararası Finans ve Finansal piyasalar ​

Bölüm-2 Bütçe Yönetimi​

 • Stratejik Planlma bütçe ilişkisi

 • Bütçe süreci ve hazırlıkları

 • Bütçe teknikleri

 • Bütçe takip ve kontrol teknikleri

 • Forcasting

Kimler Almalı?

 • Finansal kararlar alan tüm beyaz yaka çalışanlar.

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için katılımcılar lisans düzeyinde olmalıdırlar

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 2 gündür.

    Bu sitede yer alan yazı, resim, grafik ve benzerlerinin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden ve tanıtım amacını aşacak şekilde alıntı yapılamaz.  Bu sayfalardan çalacağınız yazı, veri, şekil ve dokümanlar sizi danışmanlıkta ileriye taşımaz. Özgün olmaya çalışmanız hem size hem de müşterilerinize daha faydalı sonuçlar sağlayacaktır© 2020 Süreç Danışmanlık Ltd.

Bizi takip edin..

 • Facebook Sosyal Simge
 • Instagram
 • LinkedIn Sosyal Simge