top of page

Yalın Süreç Yönetim Sistemi ve İyileştirmesi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 • Katılımcıları, süreçlerin analizi, sınıflandırılması, tanımlanması, analizi, performans göstergelerinin belirlenmesi ve ölçümlenmesi, kurumsal ve bireysel hedeflerle ilişkisi, kilit ve kritik süreçlerin belirlenmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yetkinleştirmek.

Ne Kazandırır?

 • Ürün ve hizmetleri süreç temelinde düşünme yeteneği, süreç üzerindeki MUDA'lara hakimiyet, müşteri ve iyileştirme odaklı bakış, verilerle konuşma yeteneği, ölçme ve analiz yetkinliği.

Eğitim İçeriği

Bölüm 1 - Kavramlar 

 • Kalitenin Evrimi

 • Liderlik ve Değişim

 • Stratejik Yönetim

 • Müşteri Odaklılık

Bölüm 2 – Süreç Yönetim Sistemi

 • Süreç tanımlama ve analiz

 • Süreç sınıflandırma

 • Süreç sahibi ve Süreç organizasyonu

 • Sürecin amacı ve Bileşenleri

 • Süreç Performans göstergeleri

 • Süreç Haritaları

 • Kilit ve Kritik süreç tespit yöntemleri (Etki-Gelişme-Karar Matrisi)

 • Hedef Yayılımı

Bölüm 3 - Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme
1.Tanımlama

 • Proje Ekibi ve Proje Planı

 • Süreç ihtiyaç ve beklentileri (Sürecin Sesi)

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri (Proaktif Yaklaşım)

2.Ölçüm

 • Veri toplama (Sürekli Veri-Kesikli Veri)

3.Analiz

 • Veri analizi (Sürekli Veri - Kesikli Veri - Histogramlar)

 • Süreç analizi (Süreç Kontrol Sınırları - Süreç Yeterliliği - Değer Akış Engelleri)

 • "Değer" ve Kök neden analizi

 • Kıyaslama

4.İyileştirme

 • Çözüm üretme metotları

 • Yalın İyileştirme Teknikleri

 • Önceliklendirme

5.Kontrol

 • Kontrol yönetimi

 • Standartlaştırma

 

Kimler Almalı?

 • Süreç yönetimini ve süreç iyileştirme etkinliklerini kuruluşlarında başlatmayı, yaygınlaştırmayı amaçlayan yöneticiler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlar.

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için herhangi bir ön gereklilik yoktur

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 2 gündür.

lean-thinking.jpg
bottom of page