top of page

Sistem Odaklı Takım Koçluğu

 

​Büyüyen şirketlerde ve günden güne artan rekabetçi piyasalarda Yönetim Kurulu ve İcra Kurullarının rolü de sorumlulukları da giderek artıyor. Bir şirketin hantal olup olmadığına bu kurulların esnekliği, hızı ve yarattığı "değer"e bakarak karar vermek mümkün. 

Günümüzün takımlarında çok tehlikeli işlev bozuklukları görülebiliyor. Bu nedenle takımların çoğu başarısız veya planlanan başarıya ulaşmaktan uzak. Bu yaklaşım zaman kaybettirmenin yanısıra takımı oluşturan bireylerin iletişimini de bozarak şirketin "klanlara" bölünmesi tehlikesini barındırabiliyor. Yetersiz adanmışlıkla oluşturulmuş takımların başarısızlığı ise sürpriz değildir. Etkili bir takım güvenle inşaa edilir, sorumlulukla şekillenir ve hedefe odaklı sonuçlarla başarısı teyit edilir.


Grup ya da takım koçluğu, profesyonel bir koç tarafından yönetilen, organizasyonel ve bireysel amaçlara ulaşmak için birleştirilen enerjiyi, deneyimi ve katılımcıların bilgeliğini artırmak amacıyla yaratılmış bir grup sürecidir. Bu özellikleri nedeniyle Takım koçluğu, yüksek performanslı takımların etkili sonuçlar üretmesine ve sürekliliğine destek sağlar.

Takımı oluşturan kişiler, durum ve amaçlar göz önüne alındığında her takım birbirinden farklıdır. Takım koçluğu ile takım üyeleri birbirlerine güvenmeyi, açık iletişim kurabilmeyi, birbirlerini dinlemeyi ve saygı göstermeyi öğrenirler. Takım koçluğu, bireylerin takım içindeki performanslarını artırarak takımın toplam başarısını yukarıya çıkartır. 

Takım Koçu, takımın lideri değildir. Takımın içinde de değildir. Takım koçu, takım üyelerine eşit mesafede ve zamandadır. Takımın kolektif büyümesini amaçlar. Takımların başarısını artırmak, performansını yükseltmek, iletişimini güçlendirmek için "Sistem Odaklı Takım Koçluğu" şirketinizin amaçlarına ulaşmasını sağlayan destekleyici bir yaklaşım olacaktır.

İş Konferansı
bottom of page