top of page

Marka Araştırmaları

​Marka değeri, Marka imajı, Marka çağrışımları, Marka kişiliği 

 

Marka, kalite ve güven sembolü olarak, ürün veya hizmeti belirlemeye, tanıtmaya, rakiplerinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge, tasarım, şekil, renk veya bunların bileşimlerinden oluşan ve hak sahibini tanıtan işaretlerdir. 

 

Bir marka adı;

 • Olumlu çağrışımlar uyandırmalı, 

 • Telaffuzu ve hazırlanması kolay olmalı,

 • Ürünün faydalarını akla getirmeli,

 • Ayırt edici olmalı,

 • Diğer ürünlere devredilebilmeli,

 • Mevcut başka bir marka adına benzetilmemelidir.
   

Piyasalar ve insan davranışları değişkendir. Bir marka yaratmak isteyen veya bir markaya yatırım yapan kuruluşlar düzenli olarak marka araştırması yaptırarak kuruluşun amaçları ile davranışlar arasındaki uyumu sürekli izlemeli ve geliştirmelerini bu ölçümlere göre yapmalıdırlar. Ürünün performansı doğru olsa da algılanan kalitedeki eksiklik markaya gereksiz yatırımlar yapılmasına veya markadan vazgeçilmesine neden olabilir. 

Marka araştırmaları ile markalaşma yolunda adım atan firmaların, marka değeri oluşturması için izlemesi gereken yol haritası çizilmektedir. Varolan marka kimliği unsurlarının (logo, sembol, jingle vs) değerlendirilmesi, tüketicinin marka farkındalığının (kategori içerisinde markanın akla gelmesi) ve marka tanınırlığının (marka unsurlarını gördüğünde markayı teşhis edebilmesi) ölçülmesi, çağrışım testleri yoluyla yapılmakta, marka kişiliğinin ölçümü için Aaker 5 boyut 39 değişkenli marka kişiliği ölçeği kullanılmaktadır.

Araştırma Kapsamı

 • Ürün/Hizmet,Müşteriler ve Rakiplerin İncelenmesi,

 • Marka Değeri,

 • Marka İmajı,

 • Marka Çağrışımları, 

 • Marka Kişiliği

 

Çıktılar

 • Kuruluşa Özgü Marka Geliştirme Eylem Raporu 

marka yönetimi-1.jpg
bottom of page