top of page

Dr.Erdal Şen 

Danışman I Eğitmen 

 

 

 

 

1978 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu Kültür Koleji'nde tamamladıktan sonra, liseyi Pertevniyal Lisesi’nde bitirdi. Lisans öğrenimini, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (İng.) Bölümü’nde sürdürürken, 18 yaşında telekomünikasyon sektöründe ilk işletmesini kurdu. Yüksek lisansını, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Kalite ve Üretim Yönetimi Programı’nda tamamladıktan sonra, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü’nde “Kurumsallaşma ve Firma Performansı İlişkisinde Kurumsal Yönetimin Rolü” adlı doktora tezi ile tamamlayarak 2013 yılında “Doktor” unvanını aldı.

Bugüne kadar birçok kurumda kurucu ortak, danışman ve eğitmen olarak görev alan Dr. ŞEN, akademisyen olarak da farklı üniversitelerde çalıştı. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev alan Dr. ŞEN, aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi birçok farklı akademik ve idari görevlerde de bulunmuştur.

Dr_edited.png

Yönetim ve Strateji, Kurumsallaşma, Liderlik, KOBİ'lerde Yönetim, Örgüt Kültürü, İletişim Sanatları, Siyasal İletişim, Yerel Yönetimler, Proje Yönetimi

1. Başlık

bottom of page