top of page

Sinan Polater 

Danışman I Eğitmen 

 

 

 

1984 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde “ Uluslararası İşletme “ konusunda ihtisas programını bitirdi. Habaş’ta İş Geliştirme Uzmanı, Asil Çelik’te Müşteri İlişkileri Şefi olarak çalıştı. 1991 yılında Bureau Veritas’a katıldı.  Fransa ve İngiltere’de yönetim sistemi denetçiliği, iletişim teknikleri ve yönetim becerileri konularında eğitimler aldı. 


1993 – 1999 yılları arasında Bureau Veritas’ta Eğitim ve Danışmanlık Bölümü Direktörü olarak görev yaptı. Bu dönem içinde çok sayıda firmada Kalite Yönetim Sistemi denetimleri, temel yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik yönetim danışmanlığı yaptı, eğitimler verdi. 

1992 – 2001 yıllarında Kalite Derneği’nde Ulusal Kalite Ödülü denetimlerinde “Başdeğerlendirici”, daha sonra iki dönem Denetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi.

Sinan, temel iletişim becerileri, yönetim becerileri, stratejik düşünme, bilişsel beceriler, müşteri ilişkileri, süreç ve sistem geliştirme, takım çalışması ve bireysel gelişim odaklı konularda eğitimler vermiş olup, farklı sektörlerde çok sayıda firmada “Kurumsal Gelişim“ odaklı Yönetim Danışmanlığı projelerinde görev almıştır. 

 

Özellikle iş yaşamında, yönetim ve liderlik becerileri, ast üst ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde iletişimin zorlu anlarına ve bu anlarda etkili olarak kullanılan tekniklere ve inceliklere yoğunlaştı. Çok sayıda kurum, kuruluş ve firmada bu yönde eğitimler düzenledi. 
 

Sinan Polater, halen, birçok başarılı projede eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmekte, dergi ve gazetelerde yönetim ve iletişim becerileri konularında makaleler yazmakta, kitap ve makale hakemliği yapmakta, kongre, çalıştay ve sohbet toplantılarında bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.  

Foto-SinanPolater_düzenlendi.png

İletişim Becerileri, Müşteri İlişkileri, Stratejik Düşünce, Kalite Sistemleri, Takım ve Bireysel Odaklı Eğitimler

1. Başlık

bottom of page