top of page

Stratejik Planlama Çalıştayı

 

Strateji, rekabet avantajı yaratan vizyona ulaşmak için oluşturulan yol ve araçlardır.  Pratikte strateji, işletmenin yarattığı kaynaklar ile rekabet avantajı yaratan fırsatları değerlendirme, tehditleri ise karşılama gücüdür. 
 

Bir kuruluş başarılı değilse bunun nedeni; işgörenler, ürün veya hizmetler, şirketin kendisi, piyasa veya müşteriler değildir. Tek sorumlu kuruluşun yöneticileri yani alınan kararlardır! Stratejik Yönetim Çalıştayı ile bu durumu tersine çevirebilirsiniz.

Süreç Danışmanlık'ın kuruluşlara özgü oluşturduğu Stratejik Çalışma​ Çalışma Klavuzu ile stratejik planlama çalışmalarınızı kolaylaştırıp, etkili hale getirerek, bilgi ve tecrübemizi aktararak, rekabet gücünüzü artıracak tüm stratejilerinizi, alt stratejilerinizi ve hedeflerinizi birlikte planlıyor, oluşturuyor ve eylem planı ile hedef yayılımını sağlıyoruz.

Çalıştay İçeriği

  • Stratejik Planlama Toplantı hazırlıkları

  • Stratejik Planlama Çalışma Klavuzu'nun konsolidasyonu

  • Strateji Yönetimi Eğitimi (Kısa Versiyon)

  • Stratejik Planlama Toplantısı (çalıştay)

  • Stratejik Eylem Planı

Çalıştay Süresi

  • Çalıştay süresi 2 gündür.

Sunu1.jpg
bottom of page