top of page

Finans ve Bütçe Yönetimi

 

 

 

 

Kuruluşlar çoğunlukla finansmanı tahsilat ve ödemelerin yapılması olarak algılarlar. Oysa finansal yönetim, bu rutin görevlerine ek olarak, riskleri de içerecek şekilde, kuruluşun gelecekteki varlık pozisyonunu maksimize etmeyi amaçlar. 

SÜREÇ DANIŞMANLIK, stratejik planlamanın mali ayağı olan bütçe yönetimi ile birlikte kuruluşunuzun sahip olduğu sermayenin normal zamanlarda olduğu kadar  oynak piyasalarda da etkinlenmemesi için gereken dengeli, verimli ve kârlı finansal enstrümanların değerlendirilmesi konusunda finansal yönetim süreçlerini kurar, kadrosunu oluşturarak, üst yönetimin düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlayan bilgi akışını sağlar.

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Finansal yapı ve modelin incelenmesi 

  • Finansal Yönetim kadrosunun yetkinliğinin değerlendirilmesi

 • Finansal Planlama ve Uygulama

  • Finansal Süreçlerin ve kadronun yapılandırılması

  • Bütçe Yönetim Sistemi​ ve Raporlaması

  • Etkili ve hızlı finansal raporlama sistematiği

  • Muhasebe sistemi ile Finans Sistemi entegrasyonu

 

Kazancınız

 • Varlık yapısını değerlendiren güçlü bir finansal kadroya sahip olunması

 • Kârlı ürün ve hizmet fiyatlaması ile faaliyet kârının maksimizasyonu

 • Satıştan elde edilen gelirlerin doğru şekilde değerlendirilmesi ile faaliyet dışı kârın artırılması

 • Finansal risklerin kontrol altına alınması

 • Düzenli likidite sağlanması

 • Borçlanma Maliyetlerinin düşürülmesi

 • Vergi Politikalarından en doğru şekilde faydalanılması

 • Piyasadaki Gelişmelerin ve Makroekonomik göstergelerin doğru ve düzenli şekilde izlenmesi

 • Kuruluşa uygun sermaye yapısının oluşturulması

"50 yıllık ticaret hayatımda üründen zarar eden kimseyi tanımadım, oysa nakiti yönetemediği için batan çok tüccar gördüm", Üzeyir Garih
AUDITING.jpg
bottom of page