top of page

TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi (Eski:OHSAS 18001)

OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems) 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış "iş sağlığı ve güvenliği" standardıdır. Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsur OHSAS  18001'in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. OHSAS 18001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün oluştururlar.

Hem hizmet hem de üretim sektörlerinde, iş yerlerini çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir hale getirmek yasalarca zorunlu hale getirilmiştir. İlk sürümü 1999 yılında OHSAS 18001, 2017 yılında ISO tarafından geliştirilen İş Güvenliği standardı ISO 45001'e dönüştürülmüştür. ISO 45001, kuruluşta oluşabilecek tüm detaylı risk potansiyellerini, iş kazası, yangın, iş kazası, meslek hastalıkları gibi tüm iş risklerini önceden tahmin ve detaylı incelemelerle tespit ederek, her olası risk ve kaza durumunda yapılması gerekenlerin belirlenmesini sağlar.

İşyerlerinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir. Hayatta en değerli olan şey insan canıdır. Oysa ülkemiz iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. Bu sağlıksız sonuçlar nice çalışanın ölmesi, yaralanması ve sakat kalmasına sebep olurken işgücü verimliliğini de çok ciddi şekilde düşürmektedir.

 

Kuruluşların çalışmalarından kaynaklanan risklerin

azaltılması ve kontrolü ile ilgili ticari, yasal ve etik

baskılar her geçen gün artmaktadır. 

OHSAS 18001’e uygun kurulan yönetim sistemi

kapsamında, bir işyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri

tanımlanır, kaza riskleri azaltılır.

 

Etkin olarak uygulanan , İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

sistemleri, potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan risklerin azaltılması konusuna sistematik bir yaklaşım getirerek firmanın amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Halihazırda OHSAS 18001 belgelendirmesi bulunan kuruluşların ISO 45001'e geçişİ 2020 yılında tamamlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi kurulumu veya 45001'e geçiş aşamalarında, uzman kadrosu ile yanınızdadır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Mevcut dokümantasyonunun incelenmesi 

  • İSG Risk Analizi

  • Raporlama

 • Eğitimler 

  • ISO 45001 İSG Eğitimi

 • Uygulama 

  • ISO 45001 İSG Politikalarının oluşturulması

  • ISO 45001 İSG süreçlerinin oluşturulması

  • İSG Organizasyonunun kurulması (sorumluluk ve yetki düzenlemeleri)

  • İSG Süreçlerinin iyileştirilmesi

  • İSG dokümantasyonunun hazırlanması (prosedürler, talimatlar, görev tanımları, acil durum planları, vb)

​​Takip ve Değerlendirme 

  • YGG ve İç Denetime nezaret

  • İç Denetim raporunun hazırlanması

  • Belge Denetim simülasyonu ile belge denetimine hazırlık


Kazancınız

 • Ölümcül veya diğer kaza sayıları ve oluşturdukları maliyetlerin azaltılması

 • Mesleki hastalıkların azaltılması

 • Güvenli iş yapma  bilincinin yerleşmesi

 • Rekabet avantajı 

 • Üretim kaybında azalma

 • Verimlilikte artış

 • Yürürlükteki yasal gereklilikleri takip yeteneği.

 • Kurum itibarı

 • Potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin minimize edilmesi

 • Kendilerine değer verildiğini hisseden çalışanların aidiyetlerinin ve motivasyonlarının artması

ISO 45001.jpg
gr-1-292016135318.png

Kaynak: T.C.Sanayi Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Dergisi

bottom of page