top of page

Proje Risk Yönetimi

"Plan hiçbir şeydir, planlama her şey…"  Dwight D. Eisenhower

 

Projelerde bazen dikkate alınmayan çoğu zaman dikkatten kaçan konulardan birisi proje adımlarındaki risklerdir. Riskler projenin başarısını doğrudan tehlikeye atabileceği gibi gecikmesine de yol açabilir. Başarı şansı olan birçok proje -öngörülmeyen- riskler yüzünden terkedilmekte ve çalışanlar nezdinde projelere olan inanç azalmaktadır. Projenin başında yapılan Risk Değerlendirmesi, hem projenin bütçesi hem de başarısı için yüksek katmadeğer sağlar.

Bu amaçla, bir projede;

 • Proje riskleri doğru ve kapsamlı tanımlanmalı,

 • Risk iyileştirme önlemleri belirlenmeli,

 • Uygun şekilde raporlanmalı,

 • Düzenli olarak kontrol altında tutulmalı ve takip edilmelidir.


SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun tüm projelerinde katmadeğer yaratmak için çalışanlarınızın eğitilmesi ve projelerin doğru konumlandırılarak, yönetilmesi aşamalarında yanınızda yer alır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Planlama 

  • Proje ekibinin seçilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi

  • Proje risklerinin proje ekibi ile birlikte tanımlanması

  • Proje risklerinin analizi ve transferi

 • Uygulama, Kontrol ve Takip 

  • Projenin uygulanmasına nezaret

  • Proje aşamalarındaki risklerin kontrolü 

  • Proje aşamalarının raporlanması


Kazancınız

 • Toplam Proje başarılarının artması

 • Projelerin zamanında tamamlanması

 • Proje birim maliyetlerinin düşürülmesi

 • Proje üyelerinin motivasyonlarının yükseltilmesi

 • Başarılı projelerle projelere olan inancın yükselmesi

project-1170x520.jpg
bottom of page