top of page

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi (Eski:OHSAS) Eğitimi

Eğitimin Hedefi

 • 18001 OHSAS'dan ISO 45001:2018'e dönüşen standardının öngördüğü gereklilikleri karşılayabilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi'nin planlanması, kurulması, dokümantasyonu ve izlenmesi için gerekli çalışmaların uygulamalı olarak katılımcılara aktarımı.

Ne Kazandırır?

 • Eğitim sonunda katılımcılar, standart maddelerinin ne anlama geldiği ve bu maddelerin nasıl uygulanacağı konusunda detaylı şekilde yetkinleşeceklerdir. Standart eğitimleri, birçok firmanın yaptığı gibi çalakalem değil; sistem kurmuş eğitmenler tarafından, uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • ISO 45001 Standardının felsefesi ve 45001'e geçiş

 • Standart maddeleri:

 1. Kapsam

 2. Atıf yapılan standartlar

 3. Terimler ve tarifler

 4. Kuruluşun bağlamı

 5. Liderlik

 6. Planlama

 7. Destek

 8. Operasyon

 9. Performans değerlendirme

 10. İyileştirme

 • İSG ve Risk Yönetimi

 • Sistem Denetimi, Belgelendirme ve Akreditasyon

 • Dokümantasyon için ön hazırlıklar,

 • Süreç yaklaşımı,

 • Doküman kontrolü,

 • Dokümantasyonun hazırlanması için izlenecek yöntemler,

 • Prosedür yazma kuralları,

 • İlgili formların örneklerle tanıtılması,

 • Dokümantasyon yayılım araçları


Kimler Almalı?

 • Kuruluşlarında "gerçek" anlamda ​İSG Yönetim Sistemi uygulayan veya uygulamak isteyen, standardı ve standart gereği olan dokümantasyonun nasıl hazırlanacağını öğrenmek isteyen tüm profesyoneller.

 

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için herhangi bir ön gereklilik yoktur

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 2 gündür.

isguvenligi-1200x700.jpg
bottom of page