top of page

Risk Yönetimi Çalıştayı

 

İnsanlar, plandan sapmaktan hoşlanmadıkları için çoğu zaman risk almaktan da çekinirler. Aslında korktukları risk değil; riskin zamanlaması ve onu karşılama yeteneğindeki eksikliklerdir. Bilinmezlik karşısındaki eylemsizlik, kaldırarak konforlu bir alan yaratıyor gibi gözükse ortaya çıkan fırsatların kaçırılması orta ve uzun vadede daha büyük riskleri ortaya çıkartır. Bireysel olduğu kadar kurumsal düzlemde de yıkıcı olan, risklerin kendisi değil, öngörülememesidir.

 

Serbest rekabet ortamında, herhangi bir tekel piyasasında değilseniz kârlı olması arzulanan bir işletmede riskler de nitelik ve nicelik olarak büyük olacaktır. 

Risk yönetimi, riskten kaçınmak değil onu öngörebilmek ve fırsata çevirmektir.

 

Şirketinize özel çalıştay ile tecrübe ve bilgimizi paylaşarak, rekabet gücünüzün önündeki muhtemel riskleri birlikte belirleyebilir, önlemleri planlayabiliriz.  

​​Çalıştay İçeriği

  • Risk Yönetimi Eğitimi (Kısa Versiyon)

  • Kuruluşa Özel Risk Çalıştay Klavuzu

  • Risk Çalıştay Klavuzu Konsolidasyonu

  • Risklerin tanımlanması

  • Risk Analizi

  • Risk Eylem Planı (Önlemler ve Fırsatlar)

  • Kapanış

Çalıştay Süresi

  • Çalıştay süresi (şirket büyüklüğüne göre) 1 veya 2 gündür.

31010.jpg
bottom of page