top of page
standard21.jpg

SPSS ile İleri Analiz Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 • ​Akademisyen, lisansüstü öğrencileri  ve profesyoneller için ileri düzey istatistiki analizlerin SPSS 21.0 programı ile örnek ve açıklamalarla, teori ve pratik olarak uygulanması. ​​

Ne Kazandırır?

 • Eğitim sonunda katılımcılar, kendi başına araştırma yürütebilecek seviyede temel analiz bilgisi kazanırlar. Temel konular, değişken türleri, ölçekleme, SPSS ‘de veri girişi ve tanımlamalar, normal dağılım testi, fark testleri (ANOVA ve T-testler), güvenilirlik analizi, korelasyon ve temel doğrusal regresyon analizlerini yapmayı öğrenecek, teorik altyapı sonrasında uygulamalı olarak SPSS'de analiz ve yorumlamalar yapabilecek, SPSS Tablo ve yorumların raporda nasıl yer alması gerektiği konularında yetkinleşeceklerdir. 

 

Eğitim İçeriği

 • Faktör Analizi

 • İlişki testleri

  • Korelasyon testi

  • Ki-kare analizi

  • Basit Doğrusal Regesyon

  • Çoklu Doğrusal Regresyon 

  • Hiyerarşik Regresyon 

  • Stepwise  Regresyon

  • Lojistik Regresyon

 • Güvenilirlik ve geçerlilik analizleri

 • Aracı değişken (mediator) analizi

 • Düzenleyici değişken (moderator) analizi

 • Sonuçların yorumlanması ve raporlanması​

 

Kimler Almalı?

 • Araştırma yürütmek ve analiz yapmak isteyen akademisyen, lisansüstü öğrenciler ve profesyoneller

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için herhangi bir ön gereklilik yoktur

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 4 gün, günde 3 saat, toplam 12 saattir.

bottom of page