top of page

Çalışma Hayatı Değerlendirme Araştırmaları

 

Günümüzün kuruluşlar çalışanlarını rekabet ortamına adapte etmek ve bu sayede rakiplerinden geri kalmamak için yoğun çaba harcıyorlar. Ancak bu faaliyetlerinden çalışanların ne kadar memnun olduğu, süreç bazında ve sürecin içindeki çalışanların görüşlerinin ne kadar dikkate alındığı gözlerden kaçabiliyor.

Birçok araştırma gösteriyor ki, çalışanlar yoğun rekabet ortamında, günlük çalışmanın yarattığı baskıyı elemine edecek motivasyondan uzaklar. Oysa, çalışanların temelde bireysel algılamalarının özelde ise memnuniyetlerinin ölçümü, kuruluşu ileriye taşıyacak ana etken olan insan kaynaklarının doğru yönetilmesini sağlayacaktır.

Çalışanları çıkardığımızda şirket koca bir binadan başka bir şey değil. Çalışanlar ne istiyorlar; para mı yoksa takdir edilmek mi? Rahat bir çalışma ortamı mı yoksa etkin bir kariyer yönetimi mi?.. Belki hepsi fakat hapsine kaynak ayıramayabilirsiniz. Ancak, kaynaklarınızı bu kombinasyonu optimum seviyede gerçekleştirdiğinizde etkin kullanabileceksiniz.

 

Memnun çalışanlardan oluşan bir kuruluşun performansının, müşteri memnuniyetinin ve süreç verimliliğinin yükselmesi sürpriz değildir.

 Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi sonucunda kuruluşlar neler elde edebilirler? 

 • Düzenli anketler çalışanlarınızın gerçekten nelerden memnun olmadığını ortaya çıkartır.

 • Çalışanlardan periyodik olarak farklı bilgilerin toplanması kuruluşu iç ve dış krizlere karşı daha kuvvetli hale getirir.

 • Çalışan memnuniyeti ölçümleri çalışanlarınızı tanımanızı sağlayarak, organik kurumsal kültürün oluşmasına yardımcı olur.

 • Çalışanların sesini dinlemek onlara değer verdiğinizi gösterir.

 • Düzenli ve planlı anketler sonucu uygulamaya alınan stratejik ve operatif kararlar sadık çalışanlar yaratır. Kuruluşun çalışan devir oranını (turnover) göreceli ve istikrarlı olarak düşürür. 

 • Çalışanların düşüncelerinin öğrenilmesi ve bu düşüncelerin varolan veya yeni uygulamalara girdi oluşturması ekip çalışmalarını niteliksel ve niceliksel olarak artırarak yeni fırsatların yaratılmasına olanak sağlar.

 • Kurumsal olmayan şirketlerde çok etkin olan "Dedikodu", düzenli olarak çalışanlarını dinleyen ve kaynaklar çerçevesinde olumsuzlukları gideren kuruluşlarda görülmez.

 

Süreçlerin etkin, zamanında ve hatasız yürütülmesini sağlayan çalışanların görüşleri önemlidir. Bu görüşleri harmanlayarak süreçlerin iyileştirilmesi için kullanmayan kuruluşlar, maliyeti olmayan bir kaynaktan yararlanma fırsatını kaçırıyor demektir.

Çalışma Hayatı Değerlendirme ve ölçüm hizmetimiz ile ortaya koyacağımız iyileştirme önerileri orta ve uzun vadede müşteri memnuniyetinizin garantisi olacaktır.

Çalışma Kapsamı

 • Çalışma Hayatı Değerlendirme Süreci tasarımı

 • Ölçüm için yöntem ve anket tasarımı

 • Uygulama ve Değerlendirme

 • Katmadeğerli fırsatları içeren raporlama

 • İyileştirme ve geliştirmeler için danışmanlık hizmeti

Çıktılar

 • Sonuçlar ve Fırsatları İçeren Kuruluşa Özgü Raporlama.

bottom of page