top of page

TURQUALITY® Programı

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip yerli firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY Destek Programı ile Verilecek Danışmanlık İçerikleri

 • Kurumsal kimlik oluşturulması,

 • Stratejik şirket yapılandırılması, 

 • Kalite kontrol sistemi oluşturulması,

 • Numune tesis yapılandırılması,

 • Moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı,

 • Modelizm (tasarımcının/endüstriyel ürün tasarımcısının çizdiği ürünlerin ilk numunelerinin üretilmesi, bu numunelerin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son numunelerin üretilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda hazırlanması) satın alma ve tedarik,

 • Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),

 • Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,

 • Maliyet muhasebesi,

 • Risk yönetimi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),

 • Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP),

 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM),

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),

 • Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı

Markanızı geliştirmek, yurtdışı piyasalarda etkin bir konuma erişmek, rekabet gücünüzü artırmak istiyorsanız bizimle görüşerek Turquality aşamalarında yapılabilecekleri öğrenebilirsiniz.


SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun Turkualty sürecindeki tüm aşamalarda yanınızda yer alır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Kuruluşun, ürünlerin ve markaların analizi

  • Raporlama

 • Stratejik Marka Yönetimi

  • Stratejik Planlama

  • Kurumsal kimliğin oluşturulması

  • Marka kimliğinin oluşturulması

  • Organizasyonun, görev ve sorumlulukların belirlenmesi

  • Turquality yol haritasının belirlenmesi

 • Takip ve kontrol 

  • Periyodik izleme ziyaretleri ve raporlama (Gözden Geçirme, Kontrol, Süreç Danışmanlık Önerileri).


Kazancınız

 • Stratejik düşünce gücü (sorunlara stratejik yaklaşım yeteneği),

 • Rekabetçi, esnek ve hızlı organizasyon,

 • "Temiz" marka kimliği

 • Turquality desteklerinden yararlanarak sermayenin finansmanı

 • Kurumsal kimliğin oluşturulması

 • Çalışanların aidiyeti ve müşterilerin sadakatinin artması

 • Rekabet gücünün yükselmesi

 • Güçlü ve doğru yönetilen marka ile krizlere karşı dayanıklılığın artırılması

turkualty.jpg
turquality.jpg
bottom of page