top of page

TS EN ISO 31010 Temelinde Kurumsal Risk Yönetimi ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimi 

 

Eğitimin Hedefi

 • Katılımcıları 31010 Standardı ve Risk Yönetimi ile risk değerlendirme konularında geliştirmek.

Ne Kazandırır?

 • Eğitim sonunda katılımcılar, kuruluşlarının karşı karşıya gelebileceği temel risk türlerini yönetmeyi öğrenecek, kuruluşlarındaki riskleri tespit etme, öngörme, yönetme ve önlem alma konularında yetkinleşmiş olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • 31010 Standardı ve Risk Yönetimine Katkıları

 • Kurumsal Risk Stratejisi ve Politikası

 • Temel Riskler, Etkileri ve Karşı Önlemler

  • Finansal Risklerin Yönetimi

  • Hammadde Risklerinin Yönetimi

  • Şirket Birleşme ve Satınalmalarında Risk Yönetimi

  • Hizmet Risk Yönetimi

  • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

  • İnsan Kaynakları Risklerinin Yönetimi

  • Aile İşletmesi Risklerinin Yönetimi

  • Hile Riskleri ve Etkileri

 • Risklerin Tanımlanması

 • Risklerin ölçümlenmesi (değerlendirme)

 • Risk Analizi

 • Risk Eylem Planı 

 • Risk Kontrol ve Takip Yöntemleri

 • Risk Temelinde Görev ve Sorumluluklar

 • Risklerin Yönetimi Konusunda TTK ve SPK gereklilikleri 

Kimler Almalı?

 • Farklılık yaratan bu önemli eğitimi tüm beyaz yaka çalışanlar, şirket sahipleri ve üst düzey yöneticiler alabilir.

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için ön gereklilik yoktur.

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 2 gündür 

hai-2507375_1920.jpg
bottom of page