top of page
12207.jpg

ISO/IEC/IEEE 12207:2017

Bilgi Teknolojisi - Yazılım Yaşam Döngüsü  

 

12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Standardı, başta savunma sanayi olmak üzere her sektördeki yazılım firmalarının, bu firmalara yazılım kapsamlı proje üretenlerin veya bu yazılım kapsamlı projelerde alt yüklenici olan veya olmayı düşünen yazılım üreticilerinin mutlaka uyması ve uygulaması gereken bir standarttır.

Yazılım, birçok yazılımcının ayrı birimler üzerinde kodladığı, biraraya getirildiğinde bütünlük arzeden bütüncül algoritmadır. Yazılım süreci, müşteri beklentilerinin alınmasından bakım ve bertaraf aşamasına kadar dikkatle yürütülmesi gereken birçok alt süreçten oluşur ve bu süreçlerdeki aksama projelerin neredeyse %80'ninde geç teslim, müşteri memnuniyetsizliği gibi olumsuzluklara yol açmaktadır.

ISO/IEC 12207 standardı, “Standard for Information Technology - Software Life Cycle Processes” olarak adlandırılan, sistem ve yazılım mühendisliği konusunda yazılım yaşam döngüsü süreçleri olarak bilinen ve buna yönelik çerçeve çizen bir standarttır.

 

Kapsam

Standart, ister dahili ister harici olarak bir kuruluşa yapılıyor olsun, yazılım ürünlerinin ve bir sistemin yazılım kısmının temini, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve imhası için sistemler ve yazılım ürünleri ve hizmetleri edinimi için geçerlidir

Kullanım

Standart, bir anlaşma ya da sözleşmenin geliştirme, bakım veya bir yazılım sisteminin işletilmesinin tanımladığı durumda her iki tarafın kullanımı için tasarlanmıştır.

Yaşam Döngüsü Proses Kategorileri

Standart, bir yazılım sisteminin kullanım ömrü boyunca gerçekleştirilebilecek etkinlikleri yedi süreç grubuna ayırır. 

a) Sözleşme Süreçleri

b) Kurumsal Proje Etkinleştirme Süreçleri 

c) Proje Süreçleri 

d) Teknik Süreçler

e) Yazılım Uygulama İşlemleri 

f) Yazılım Destek İşlemleri 

g) Yazılım Yeniden İşlemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun gerek yazılım süreçlerinin oluşturulmasında gerekse yazılım tedariğinde  yüklenici firmaları kontrol etmek için 12207 standardını uygulayarak, projelerinizin zamanında tamamlanmasını, yazılım sürecinin verimliliğini artırarak rekabette önde olmanızı sağlar.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • Yazılım dokümantasyonunun gözden geçirilmesi 

 • Eğitim 

  • Yazalım Süreçleri ve ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Bilgi Teknolojisi - Yazılım Yaşam Döngüsü Eğitimi

 • Uygulama 

  • Yazılım Yaşam Döngüsü politikasının oluşturulması

  • Yazılım Yaşam Döngüsü süreçlerinin oluşturulması

  • İyileştirmeye Açık Alanların belirlenmesi

  • Yazılım süreç performans göstergelerinin belirlenmesi

  • Yazılım Süreçleri dokümantasyonu

  • Görev tanımlarının belirlenmesi

 • Kontrol 

  • Periyodik izleme ziyaretleri ile iyileştirmelerin kontrolü


Kazancınız

 • Yazılım mühendislerinin görevleri arasındaki karmaşanın giderilmesi

 • Tarafımızdan tasarlanan Scrum ve XP temelinde oluşturulmuş proje planları ile proje tekliflerine tam ve eksiksiz, hızlı ve içeriği belirlenmiş şekilde cevap verme yeteneği

 • Sözleşmeye uygun teslimlerde her seferinde termine uyumun sağlanması

 • Bilinmezlikle dolu yazılım mühendislerinin verimliliklerinin ölçümlenebilmesi

 • Konfigürasyon yönetimi ile yazılım üzerindeki gelişmelerin izlenebilmesi

 • Doğru test planlaması ve test süreçlerine hakimiyet

 • Birim ve sistem testlerinde güvenilirliğin artması

 • Doğrulama ve Geçerlemelerin düzenli kontrolünün sağlanması

 • Etkili bakım süreçleri ile müşteri nezdinde güvenirliğin artması

Yazılım Yaşam Döngüsü

Bir sistemin veya bir yazılım ürününün ömrü, aşamalardan oluşan bir yaşam döngüsü modeli ile modellenir. Modeller, konseptten (kavramdan) imhaya kadar olan tüm hayatı temsil etmek veya mevcut projeye karşılık gelen hayatın bir kısmını temsil etmek için kullanılır. Yaşam döngüsü modeli, projenin kapsamı, büyüklüğü, karmaşıklığı, değişen ihtiyaçları ve fırsatları için uygun şekilde üst üste binebilecek ve / veya yinelenebilecek bir dizi aşamadan oluşur. 

YAZILIM
YAŞAM
DÖNGÜSÜ
SÜRECİ
dokunmatik_web_tikla_icon_71118.png
bottom of page