top of page
İK.jpg

İnsan Kaynakları Sistemleri       

 • Organizasyonel Yapılandırma
 • Yetkinlik / Assessment Yönetimi
 • Kurumsal Performans Yönetimi 

 

İşletmeden çalışanları çıkardığınızda derin bir sessizlikten fazlası kalır. Endüstri 4.0 kapsamında işgücü olmadan yönetilen fabrikalardan bahsedilse de bu durum henüz ütopiktir. Günümüzde işletmeler, etkin süreçlerinin yanısıra, bu süreçleri işleten nitelikli ve sadakâti yüksek işgücü ile rekâbette üstünlük sağlamaktadırlar.

Nitelikli işgücünü yaratmanın  temelleri işe alım süreçlerinden başlar, yetkinlik ve performans yönetimi ile güçlenir. Dolayısıyla rekabette önde olmayı amaçlayan tüm işletmeler, mavi yaka dahil olmak üzere tüm insan kaynakları süreçlerini hassas şekilde çalıştırmak zorundadırlar.

 

İnsan kaynakları rekabette bir üstünlük ise insan kaynaklarına gereken önemi vermemek, İK süreçlerini yönet(e)memek de şirketin görünmeyen zararlarından birisini oluşturur. Örneğin, Personel devir oranı (turnover) yüksek şirketler bilgi ve gelirlerin sokağa attıklarının farkında olmadan bunu yaparlar. "Biri giderse diğeril gelir" yaklaşımı erezyonu görmemizi engelleyebilir. İşgücündeki erezyon, ürün ve hizmet kalitesinde, yeni işe alımın zaman maliyetinde, sürekli işe alım için personel istihdamında, yüksek işten ayrılmaların diğer çalışanların motivasyonlarını düşürmesinde kendisini göstererek maddi ve manevi zararı sürekli artırır.


 

SÜREÇ DANIŞMANLIK, kuruluşunuzun tüm İnsan Kaynakları yapılanmasında, insan kaynakları süreçlerinin oluşturulmasında ve dokümantasyonun oluşturulmasında yanınızda yer alır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Mevcut Durum Analizi 

  • İnsan Kaynakları yapısı ve organizasyonun analizi

  • İnsan Kaynakları stratejileri ve politikası analizi

 • İnsan Kaynakları Altyapı Çalışması

  • İş Analizleri

  • Faktör ve Faktörler Bazında İş Değerleme

  • Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi

  • Kurum kültürü analizi

  • İK çalışanlarının geliştirilmesi

 • İnsan Kaynakları Süreç ve Geliştirme Çalışmaları 

  • İnsan Kaynakları Temel-Süreç-Alt Süreçlerinin oluşturulması

   • Seçme ve Yerleştirme Süreci

   • Oryantasyon süreci

   • Ücret Yönetimi Süreci

   • Yetenek ve Potansiyel Yönetimi Süreci

   • Yetkinlik (Assessment) Yönetimi Süreci

   • Eğitim Yönetimi Süreci

   • Norm Kadro Yönetimi Süreci

   • Yedekleme ve Kariyer Yönetimi Süreci

   • Tanıma, Takdir ve Ödüllendirme Süreci

   • Ölçme ve Değerlendirme Yönetimi Süreci

   • İSG Yönetimi Süreci

  • İnsan Kaynakları Performans Göstergelerinin belirlenmesi

  • Yetkinlik ve Hedef bazlı Performans Sistemi'nin kurulması

  • Değişimin Yönetilmesi 

 • İnsan Kaynakları Dokümantasyonunun Hazırlanması 

  • Yetkinlik Envanteri

  • Norm Kadro ve Yedekleme Tablosu

  • İK Süreç Tanımlama Formlarının hazırlanması

  • İK prosedürlerinin hazırlanması

  • Görev tanımlarının hazırlanması veya yenilenmesi

  • İnsan Kaynakları El Kitabı

  • Yeni organizasyon şeması

  • Stratejileri destekleyen İnsan Kaynakları stratejileri

  • İnsan Kaynakları stratejilerini destekleyen İK Politikası


Kazancınız

 • Personel devir oranının (turnover) azalması

 • İşe uygun "Adil" (eşit değil) ücretlendirme

 • Çalışanların "değer"li hissetmesi

 • Personel organizasyonunda nicelikten niteliğe geçiş

 • Verimlilik ve etkinlikte yükselme

 • "Başarılı" çalışanların öne çıkartılması

 • Aidiyetin yükselmesi

 • Performanslarla yönetilen İK süreçleri

 • Kişisel performansların objektif ölçümü

 • Potansiyel ile Performansın uyumu

 • Yetkinliğe uygun iş ile motivasyonda artış

 • İşe uygun yetkinlikler ile verimlilikte artış

 • Entelektüel mülkiyet

 • Sosyal yaşamı dengeli çalışanlar

Neler Yapıyoruz?

Süreç Danışmanlık olarak insan kaynaklarınıza bütünsel yaklaşıyoruz; insan kaynaklarının planlanmasına yardımcı oluyoruz, işe alımdan performans yönetim sistemine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinizi kuruyoruz, çalışanların motivasyonlarını artıran yaklaşımları paylaşıyoruz, iş analizleri ve iş değerlemesi ile mavi ve beyaz yaka ücret yapılandırmasını sağlıyoruz, ücret yönetimini yeniden düzenliyoruz, iş güvenliği ve çalışan sağlığını gözetiyoruz, en önemlisi deneyimle yüklü, verimlilik içeren tüm çalışmalarımızı sizlerle birlikte ve sizlerin onayları ile yürütüyoruz. 

target-group-3460039_1920.jpg
bottom of page