top of page
efqm-asamalar.jpg

EFQM Mükemmellik Modeli, Mükemmellik Aşamaları ve Ödül Danışmanlığı

"Dünyada yalnızca iki kalite vardır: Yeterlilik ve yetersizlik ve sadece iki tip insan vardır; yeterliler ve yetersizler. Bernard Shaw"

 

Görüşümüze göre her insanda ve sistemde yeterlilik mevcuttur. Bu potansiyelin tam ve verimli kullanılamamasının yegâne nedeni insanlardan oluşan sistemlerin, zamanla, süreçlerin iyi yönetilmemesiyle, paydaşların beklentilerinin tahmin edilememesinden dolayı tıkanmasıdır. 

 

MÜKEMMELLIK MODELİ, Avrupa'nın en büyük şirketlerinden ondördü tarafından oluşturulan EFQM'in (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) "Sürdürülebilir Mükemmelliğin İtici Gücü Olma" misyonu ile ortaya çıkardığı kalite yönetim sistemi modelidir. Model, kalitenin kavramları ve 9 ana kriter üzerine kuruludur.

EFQM Mükemmellik Modeli, bizahiti kendisi bir sistem olarak tüm çalışma alanlarındaki kılcal damarlara kadar nüfuz eden, topyekün gelişimi sağlayan, her çalışanın fikrine önem veren. kuruluşun (sistemin) politikalar üreterek niyetini beyan ettiği ve tüm verileri ölçümleyerek hızla önlem almaya yarayan mekanizmaları (özdeğerlendirme-radar) ile, kurulması kolay olmayan fakat kurulduktan sonra İsviçre saati gibi işleyen bir yapıya sahiptir.

Diğer kuruluşlardan farklı bir kalite yönetim sistemi kurmak, süreçlerden çalışanların memnuniyetine kadar tüm alanların geliştirilmesini sağlamak, Özdeğerlendirme yöntem ile kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları periyodik olarak izlemek, sürekli iyileştirme kavramını sistematik olarak tabana yaymak amacındaysanız EFQM Mükemmellik Modeli sizi farklı kılacak bir kalite yönetim sistemi olacaktır.

 

Bir zorunluluk olmamakla birlikte tavsiyemiz; modelin omurgasında süreçler olduğu için, modele Süreç Yönetimi Sistemi kurulduktan sonra geçilmesidir.

Mükemmellik Modeli


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mükemmellik Tanıma Aşamaları ve Ulusal Kalite Ödülü

Mükemmellikte Kararlılık

Kuruluşun mükemmellik yolunun başında olduğunu ve bu yolda ilk aşamayı geçtiğini gösterir. Alt limit 300 puandır.

 

Mükemmellikte Yetkinlik

Kuruluşun başarılı bir biçimde yönetildiğini, "mükemmel kuruluş" olma yolunda

ilerlediğini gösterir. Alt limit 400 puandır.

 

Ulusal Kalite Ödülü Finalisti

Ulusal Kalite Ödülü'ne başvurmuş ve saha ziyaretine hak kazanmış ödüle

aday kuruluşlardır. Alt limit 500 puandır.

 

Ulusal Kalite Basarı Ödülü

Saha ziyareti değerlendirmesinden sonra, 550–600 bandında puan

almış kuruluşlar jüri tarafından değerlendirilir ve hangi kurulusların basarı

ödülü alacağina karar verilir.

 

Ulusal Kalite Büyük Ödülü

Saha ziyareti değerlendirmesinden sonra 600 puanın üzerine çıkmış kuruluşlardan puanı en yüksek olan kuruluş, büyük ödüle hak kazanır.

 

Danışmanlık Yaklaşımımız

 • Ekip Çalışması 

  • Ödül veya Mükemmellik Aşaması başvuru sürecini yürütecek “Ödül Hazırlık Ekibi”nin oluşturulması

  • Basvuru dokümanı yazımı için stratejik ve taktik gerekliliklerinin oluşturulması

  • Basvuru Dokümanı konsepti ve konsept gereklerinin (yazım kuralları, separatör, video, vb) ortaya çıkartılması

  • Periyodik toplantılar ve “Bilgilendirme Notları” ile tüm bölümler için ve tüm kriterler temelinde iyileştirme gereklerinin rapormanması.

 • Başvuru Dokümanlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi 

  • Ödül başvuru dosyasının versiyonlarının puanlanması

  • İyileştirmelerin ve geliştirmelerin başvuru dokümanına yansıtılması

  • Geliştirme önerilerinin, yorumların ve iyileştirmeye açık alanların raporlanması

  • İlgili kriterlerin hazırlanması ve/veya yeniden hazırlanmasının sağlanması

  • Periyodik izleme ve ziyaretleri 

  • Raporlama

 • Çalışanların Geliştirilmesi 

  • Çalışanların model, Özdeğerlendirme ve RADAR konusunda bilgilerinin güncel tutulması

  • Davranış ve konuşma şekilleri konusunda eğitilmesi ve bilgilerinin güncellenmesi

  • Çalışanların rahatlıkla kullanabileceği, kuruluşa özge SAHA ZİYARETİ SORU-CEVAP KLAVUZU'nun hazırlanması

 • Saha Denetimi (Ödül Denetimi) Simülasyonu 

  • Saha simülasyonu (ön denetim) yapılara, geliştirme önerilerinin raporlanması

  • Geliştirme önerileri için periyodik ziyaretler ve raporlama

SÜREÇ DANIŞMANLIK, Usula Kalite Ödülü sürecinde değerlendirici ve başvuru dokümanı hazırlamada deneyimli ekibi ile kuruluşunuzun EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ kurulumu ve ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ dahil olmak üzere MÜKEMMELLİK AŞAMALARI BAŞVURUSU'nun her aşamasında yanınızda yer alır.

 

Kazancınız

EFQM Mükemmellik Modeli ve Mükemmellik Aşamaları danışmanlığımız sonucunda kuruluşların başlıca kazançları şunlardır:

 • Stratejik seviyede girdi sağlayan kuvvetli yönler ve iyileştirmeya açık alanların belirlenmesini sağlayan kalıcı bir yönteme (özdeğerlendirme metodolojisi) sahip olunması

 • Ödüle uzanan uzun yolda birebir görüşme, eğitim, bilgilendirme, inceleme ve raporlamalarımız sayesinde çalışanların sürekli aktif kalması,

 • Sürekli iyileştirme kavramının tüm kuruluşa yayılımının sağlanması

 • Müşteri memnuniyetinin artırılması ile stratejik rekabet gücünün artırılması

 • Çalışan Memnuniyeti ile mutlu çalışanlara sahip olmanın yaratacağı entelektüel gücün yeni ürün ve hizmetlere kanalize edilmesi,

 • Tedarikçi yönetimi gibi ürün ve hizmet gerçekleştirme sürecine doğrudan girdi sağlayan işbirliklerinin geliştirilmesi ile ürün ve hizmet kalitesinin rakiplerden farklı kılınmasının sağlanması

 • Sağlam temelli liderlik yapısının oluşturulması / güçlendirilmesi

 • Politika ve stratejilerin tasarlanması, uygulanması ve gözden geçirilmesi için kuruluşa özgü yaklaşımlar geliştirilmesi

 • Kaynakların gözden geçirilerek risklerin (müşteri riski, finansal riskler, vb.) minimizasyonunun sağlanması

 • Süreç yönetim sistematiğinin oluşturulması /  güçlendirilmesi

 • Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda farkındalığın artması.

efqm-model.jpg
KalDer-01.jpg
bottom of page