top of page

Bireysel Materyalizmin Eleştirisi: Çınar ve Zehirli Sarmaşık

Gelecekte sorun yaşamak istemiyorsanız çalışanlarınızı çok iyi seçmelisiniz…

İnsanlar, birçok nitelikleri olmasına, birçok sıfatla anılabilmelerine karşı davranışsal nitelikleri göz önüne alındığında iki temel yapıda incelenebilirler: Çınar ve Sarmaşık.


Çınarlar, gerçeğe yani akıla ve manevi değerlere önem verirler, herkes için düşünceleri ve gözyaşları vardır. Toplum mutluluğuna önem verdikleri için bireysel zevklerden kaçınırlar. İyilik, evrensel bir kavramdır onlar için. Bu kavramlar, zamanla ve toplum yapıları ile değişmez. İnsancıllık ve ilericilik eşdeğerli tanımlamalarda birbirini bulur. Devrimci yapılarını, değişmesi gerekenleri değiştirmek için kullanırlar ve statükodan hoşlanmazlar. Evrensel kavramlardan sadakat ve yardımseverliğe büyük değer verirler. Hamlık ve çiğliktir sadakatsizlik; toplumun olgunlaşmamış kesimini ifade eder. Etik (ahlak), bu ikiliye bir perçin daha atar ki, onun anlamını güçlendirsin. Yalancılara ve ikiyüzlülere kızgınlık değil, gözyaşı ve acıma vardır sonsuza kadar. Çınarlar size para kaybettirebilir fakat asla ihanet etmezler. Zor günlerinizde yanınızda onlar olacaktır. Oyunlar kuralına gore oynandığında çınarlardan daha iyi bir çalışan asla bulamazsınız.


Sarmaşıklar genellikle zehirlidir ve mütevazı olamazlar. Acı çekmekle eş anlamlı gördükleri sevgiye inanmaz ve bu bağlamda acımazlar. Ağlamak bir güçsüzlük belirtisidir. Zincirleme bir etkileşimle, aynı zamanda vurdumduymaz ve bencildirler. “Ben” önplanda olduğundan toplumu ve insanları (insanlığı) pek düşünme gereği duymazlar. Bugünün önemi, geçmiş ve gelecekten fazladır. Boşluktan kaynaklanan sert yönelişlerde bulunan zehirli sarmaşıklar, manevi hayata değer vermedikleri gibi bundan korkarlar da. Zayıf karakterli ve ihanete yatkındırlar. Bir fırsat olarak ihanet materyalist yapılarının gereğidir. Ruhları bedenlerinden küçüktür. Akıllarını çıkarları için yorduklarından genellikle açgözlülüğün gerektirdiği şekilde aptaldırlar. Fakat bu, kurnaz olmadıklarını göstermez. Sorumluluk, ayaklarına bağlanmış, özgürlüklerini bağlayıcı bir zincirdir. Bu zinciri kırmak için ahlaklı davranışı çiğneyebilirler. Bireysel tembelliklerinden dolayı eleştiriyi kabul etmezler fakat statükocu olduklarından, kabullenicidirler ve kolay sindirilirler. Sarmaşıklar size para kazandırabilir fakat sizi kaybedebilirler de. Sarmaşıklar için materyal yeterli olduğunda sizin yerinizi alacak bir patron bulmak asla zor ve üzüntü verici olmayacaktır. Zamanla alıştığınız bir sarmaşığın giderek gövdenizi sardığını anladığınızda çoğunlukla iş işten geçmiştir. Bir sarmaşıkla çalışıyorsanız asla iki gözünüzü kapatarak uyuyamazsınız.


Zehirli sarmaşıkları ve çınarları çevrenizde bolca görebilir ve izleyebilirsiniz. Onlardan bazıları bu verimli vadide, seçimlerini, ya bu hayatın süslerine göre ya da kendi cennetlerine göre yaparlar. Zehirli sarmaşıklar, kısa ömürleri ile sizlere saldıracak ve yavaş yavaş gövdenizden kıvrılıp, dallarınıza ve yapraklarınıza egemen olmaya çalışacaklardır. Eğer bir çınarsanız bundan kormayın ve tasalanmayın; güçlü olan sizsiniz. Bir çınar aynı dünyada farklı dünyalarda olabilir farklı dünyalarda aynı yolu bulabilir.


Bir çınar olmak, zordur. Bir çınar olun. Bataklığın içine saplanmakta diretmeyin. Size iyilik yapanları, bu onların yaşam biçimleri diyerek karşılıksız bırakmayın. Onlar kadar iyilik yapamasanız da onlar kadar çaba sarfedin. Nasıl ki dünya sonlu fakat sonu olmayan bir yüzeyse, iyilik de karşılıksız yapılan fakat karşılığı olması gereken bir eylemdir.


Hayatımız boyunca yaratabileceğimiz iki şey çok değerlidir: İyilik ve akıl. Fakat bu iki olgunun biri olmadan diğerinin anlamı yoktur. Şüphesiz ki, her ikisini de başaranlar, akıllarıyla bilgiyi yaratırken, iyilikleriyle bilgiyi insanların hizmetine sunarlar. Bunun için akın, durmadan akın ki gördüğünüz yerler çoğalsın, geçtiğiniz yerler yeşersin, akın, durmadan akın ki bilginiz denizlere ulaşsın ve tuzlu su biraz olsun tatlansın....


Cumhur Güzel

Yönetim Danışmanı


Yazı, Resim ve Grafiklerin Her Hakkı Saklıdır. Kaynak Gösterilmeden ve Tanıtım Amacını Aşacak Şekilde Alıntı Yapılamaz.

Copyright 2023, Süreç Danışmanlık, Ltd.

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page