top of page

Kurumsal Yönetim ve Şirket (Aile) Anayasası Oluşturma Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi

 • Her 10 aile şirketinden sadece 3'ü ikinci kuşağa ve ancak sadece 1'i üçüncü kuşağa devredilebiliyor. Bu eğitimin amacı, istatistiklere veri olmamak ve şirketi gelecek kuşaklara taşımak için gereken Kurumsal Yönetim ilkelerini katılımcılara aktarmaktır.

 

Ne Kazandırır?

 • Bu eğitim sonrasında katılımcılar, kurumsallaşmanın önemini ve faydalarını anlayarak, kuruluşlarında uygulayacak yöntem ve yeteneklere sahip olacaklar.

Eğitim İçeriği

1.Bölüm - Kurumsal Yönetim

 • Kurumsal yönetim ilkeleri (Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Adillik, Sorumluluk)

 • Kurumsal yönetimde kullanılan araçlar

 • Muhasebe ve Finans sistemi

 • Stratejik planlama

 • Kurumsal pazarlama

 • Denetim

 • Risk yönetimi

 • İç kontrol sistemi

 • İç Denetim

 • Bağımsız Denetim

2.Bölüm - Şirket (Aile) Anayasası

 • Aile işletmelerinin temel sorunları

 • Aile anayasasının kapsamı ve içeriği

 • Aile anayasasında ama, temel ilkeler ve aile değerleri

 • Aile Meclisi ve Aile Konseyi

 • Ortaklıklarda ilkeler

 • Devir ilkeleri ve Halef planlaması

 • İzleyen kuşağın hazırlanması

 • Yönetim Kurulu görev ve sorumlulukları

 • Mali yükümlülük ve harcama ilkeleri

 • Kardeş şirketlerinde kurumsallaşma

Kimler Almalı?

 • Kurumsallaşmayı ve işletmeyi sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarmayı planlayan tüm iş sahipleri ve yöneticiler.

Eğitim Gereklilikleri

 • Eğitim için bir gereklilik yoktur ancak katılımcıların, işletmede karar alma mekanizmasında yer alıyor olmaları faydalarına olacaktır.

 

Eğitim Gün Sayısı

 • Eğitim 1 gündür.

İş grubu
bottom of page